60 yaşında sigara içen erkek hastada parotiste var olan kitle eksize ediliyor. Histolojik olarak lenfoid doku birikimleri ve bu birikimlerin etrafında onkositik yapıda çift sıralı epitelyal hücreler gözleniyor. Kitlenin histopatolojisi aşağıda gösterilmiştir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soruya ait görüntü
2 years ago · 546 kişi yanıtladı · @emrullah

  • Pleomorfik adenom
  • Warthin tümörü
  • Kanaliküler adenom
  • Mukoepidermoid karsinom
  • Asinik hücreli karsinom