Stage Doctors TUS Pediyatri Soru Bankası
TUS ve YDUS’ta Pediyatri’den soru kaçırmak istemeyenler için hazırlanmış vaka soruları.
Özgür Aydın (@stagedoctors)
216 soru

★★★★★ (48)

İki hafta önce diyaresi geçiren hastanın ayaklardan başlayıp yukarı çıkan paralizisi gelişiyor. Derin tendon refleksleri alınamayan hastada ataksi ve eksternal oftalmopleji de saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 188 kere yanıtlandı 13 zor | 10 kolay
On dört yaşında erkek çocuk yürürken ve ayakta durmakta güçlük çekme ve kendi ayağına takılarak düşme şikayeti ile başvurmuş. Fizik muayenesinde hastanın yüksek adımla yürüdüğü, ayak kavsininin yüksek olduğu, bacak kaslarının inceldiği ve aşil refleksinin alınamadığı tespit ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada en olası tanıdır? Özgür Aydın 115 kere yanıtlandı 5 zor | 6 kolay
Bir buçuk aylık bebek son günlerde dikkat çekici hale gelen güçsüzlük ve gevşeklik yakınmalarıyla getiriliyor. Hastanın muayenesinde belirgin hipotonik olduğu saptanıyor. Duyu kaybı olmayan hastanın derin tendon refleksleri de alınamamaktadır. Dilde fasikülasyonlar gözleniyor. Bu hastada en olası tanı hangisidir? Özgür Aydın 91 kere yanıtlandı 2 zor | 3 kolay
Merdiven çıkarken çabuk yorulma ve çömeldiğinde tekrar doğrulmakta zorlanma yakınmalarıyla başvuran beş yaşındaki erkek hastanın daha önce bu tür yakınmalarının olmadığı, bu durumun yeni yeni belirgin hale geldiği belirtiliyor. Muayenesinde proksimal kaslarda belirgin kuvvet kaybı saptanıyor. Baldır bölgelerinin daha dolgun görüldüğü çocukta lomber lordoz da belirgin olarak artmıştır. Dilde fasikülasyon görülmemektedir. Yukarıdaki hastada en olası tanı hangisidir? Özgür Aydın 81 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
On yaşındaki kız hasta yürüyememe ve konuşamama şikayetleriyle getiriliyor. Öyküsünden ilk sorunların 1,5 yaşında fark edildiği, sosyal temasını kaybedip içine kapandığı, 3 yaşında destekle yürüdüğü, konuştuğu birkaç kelimeyi sonradan unuttuğu, zamanla stereotipik el hareketleri edindiği, amaçlı el hareketlerinin olmadığı ve zamanla tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiği öğreniliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hasta için en olası tanıdır? Özgür Aydın 75 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
Sekiz yaşındaki kız hasta konuşma bozukluğu ve sendeleyerek yürüme nedeniyle başvuruyor. Fizik muayenede romberg testi pozitif bulunuyor, aşil refleksi alınamayan hastanın plantar yanıtı ekstansör tespit ediliyor. Hastada kifoskolyoz gözleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 74 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Üç yaşında erkek hasta tekrarlayan pnömoni nedeniyle başvuruyor. Hastanın fizik muayenesinde horizontal nistagmus, ciltte kızarıklıklar, esneklik kaybı ve mental retardasyon saptanıyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 82 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Dört yaşındaki erkek çocukta ilerleyici mental retardasyonla birlikte EEG’ de hipsaritminin de görüldüğü miyoklonik vasıfta nöbetler mevcuttur. Hastanın cildinde hipopigmente makûlleri ve adenoma sebaseum ile uyumlu lezyonları tespit edilmiştir. Bu hastada en uygun tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 68 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
İki aylık bir erkek bebek sağlıklı çocuk muayenesinde babasında öğrenme güçlüğü olduğu ve derisinde çok sayıda, birkaç mm ile birkaç cm arasında tümör olduğu öğreniliyor. Muayene sırasında anneye eşlik eden 10 yaşındaki ağabeyde 8 adet, 2 cm-5 cm arasında açık kahverengi, kenarları düzenli maküller dikkati çekiyor ve daha önce çekilen orbital magnetik rezonans görüntülemede orbital gliom tanısı konulduğu öğreniliyor. Bebekte yapılan muayenede ise 6 adet, en küçüğü 1 cm olan açık kahverengi maküller saptanıyor. Bu bebekte tanı koyabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Özgür Aydın 70 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Bir yaşında kız bebek çok ağladığı veya canı yandığı zaman morarma, nefes durması şikayetiyle getiriliyor. Son ağlamasında morarmayı takiben kısa süreli jeneralize klonik irkilmesinin de olduğu öğreniliyor. Hastanın interiktal dönemde çekilen EEG’ si normal bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisi bu çocuk için en olası tanı olabilir? Özgür Aydın 70 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
On aylık bebek son 1 aydır uyumadan hemen önce sıçrama ve beraberinde ağlama atakları olması şikayetleri ile getiriliyor. Bu durumun gün içinde çok fazla tekrar etmeye başladığı öğreniliyor. EEG’sinde yüksek amplitüdlü düzensiz diken ve dalga paterni izleniyor. Bu hasta için ilk tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 71 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
On iki yaşındaki kız çocuğu jeneralize tonik-klonik nöbet nedeniyle başvuruyor. Fizik muayenesi normal olan hastanın son 2 yıldır sabahları kalktığında düğmesini ilikleyemediği, saçını tarayamadığı ve dişlerini fırçalayamadığı öğreniliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada en olası tanı olabilir? Özgür Aydın 67 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Dokuz yaşındaki kız dilinde kasılma ve his kaybı, uyurken gırtlağından gürültülü ses çıkarma ve ağzından salya akması nedeniyle başvurmuş. Aile bu sırada bacağında da kasılma ve titreme olduğunu ifade ediyor. Aşağıdakilerden hangisi hastada en olası tanıdır? Özgür Aydın 69 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Yedi yaşında bir kız hastada günlük aktiviteler esnasında başının aniden öne düşmesi şeklinde gelişen gün içinde çok sayıda tekrarlayan, bu esnada kısa süreli bilincin kaybedildiği ve soruların yanıtlanamaması şeklinde gerçekleşen bir durum tanımlanıyor. Olaydan sonra hasta bu durumu hatırlamamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada en olası tanıdır? Özgür Aydın 74 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
Miyoklonik nöbet ve gelişme geriliği nedeniyle araştırılan 2 yaşındaki hastanın öyküsünde bir yaşından beri çok sık ateşli nöbet geçirdiği bu nöbetlerin başlangıçta sadece vücudun bir tarafında kasılmalar şeklinde olduğu son zamanlarda ateşsizken sıçramaların olduğu bazen 10-15 saniye süren, gün içinde çokça tekrarlayan dalmalarının ve bu sırada başının düştüğü öğreniliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada en olası tanıdır? Özgür Aydın 76 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Sekiz aylık erkek bebeğin ani başlayan ateşin ortaya çıkmasından 3 saat sonra tüm vücudunda kasılma, titreme ve gözlerde kayma ortaya çıkmış. Yaklaşık 5 dakika sürmüş. Anamnezde büyük babasının epilepsi hastası olduğu öğreniliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu çocukta febril konvülsiyonun tekrarlama risk faktörlerinden birisi değildir? Özgür Aydın 73 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Dokuz aylık düzenli takip edilen bir bebek iştahsızlık ve kusma nedeniyle başvuruyor. Hastanın son 3 ayda baş çevresinin 5 cm büyüdüğü, ön fontanelin geniş ve kabarık olduğu ve derin tendon reflekslerinin canlı olduğu, babinsky (+) tespit ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu çocuk için olası bir tanı değildir? Özgür Aydın 75 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
On yaşındaki kız hasta pediatri polikliniğine boy kısalığı ve boyunda eğrilik şikayetiyle başvurdu. Hastanın boynundaki kısalık ve eğrilik annesi tarafından 1 yaşında farkedilmiş ancak herhangi bir hekime gidilmemiş. Son 3-4 yıldır ilerleyici bir boyun ağrısı ve kollarda uyuşma şikayeti de mevcut. Hastanın fizik muayenesinde tortikollis, fasiyal asimetri, nasal muayenede soluk ve hipertrofik konkalar, sert damakta hafif yükseklik, düşük ense saç çizgisi ve Sprengel deformitesi mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bu hasta için en olası tanıdır? Özgür Aydın 76 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Lumbosakral bölgesinde içi BOS dolu, spinal kord dokusu bulunan kese ile doğan bebeğin çekilen beyin MRI’da hidrosefali ve serebellar tonsillerin foramen magnumdan herniasyonu izleniyor. Aşağıdakilerden hangisi bu bebekte beklenen bir bulgu değildir? Özgür Aydın 81 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Karın ağrısı, kusma ve karında sağ tarafta ele gelen kitle şikayeti ile getirilen 5 aylık kız hastanın muayenesinde makroglossi, umblikal herni ve hemihipertrofi saptanıyor. AFP'si yüksek ölçülüyor. Hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 74 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Sağ testiste şişlik nedeniyle getirilen 6 yaşındaki bir erkek çocukta serum α-fetoprotein düzeyi yüksek bulunmuştur. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 75 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Dört aylık bir bebek 10 gündür devam eden ateş ve huzursuzluk yakınmalarıyla getiriliyor. Yapılan incelemelerde 6 cm hepato-splenomegali, pansitopeni, hipertrigliseridemi, hipofibrinojenemi ve hipertransaminazemi saptanıyor. Kardeşinin aynı yakınma ve bulgularla öldüğü öğreniliyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 72 kere yanıtlandı 1 zor | 2 kolay
Sekiz yaşında bir erkek çocuk, kafatasında ağrılı şişlik, çok su içme ve çok idrara çıkma yakınmalarıyla getiriliyor. İdrar dansitesi <1010 olarak bulunan hastanın direkt kafa grafisinde zımba deliği görüntüsü saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 73 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
On yaşında erkek çocuk işitmenin azalması, kulak ağrısı ve kulağında uzun süredir var olan seröz akıntı nedeniyle getiriliyor. Çekilen MR’da orta kulakta solid kitle tespit ediliyor. Biopside küçük yuvarlak hücreli malignite tespit ediliyor. Yukarıdaki çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 74 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Sekiz yaşındaki erkek hasta iştahsızlık, halsizlik, yüksek ateş, sol uyluk bölgesinde ağrı ve şişlik nedeni ile polikliniğe başvuruyor. Çekilen femur grafisinde litik lezyonlar ve periost reaksiyonu saptanması üzerine osteomiyelit ön tanısıyla antibiyotik tedavisi başlanıyor. Ancak tedaviye anlamlı yanıt alınamıyor ve klinik giderek şiddetleniyor. Bu hastada ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken en olası malignite hangisidir? Özgür Aydın 70 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Rabdomiyosarkom tanısıyla takip edilen hastanın distal femur metafizinde sklerotik harabiyet gelişmiş ve direkt grafide ‘’sun-burnst’’ görünümü saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak düşünülmelidir? Özgür Aydın 85 kere yanıtlandı 0 zor | 3 kolay
Üç yaşında bir erkek çocuk karında şişlik, idrarda kırmızılık, öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede hemihipertrofi ve karın sol üst kadranında solunumla hareket etmeyen 6x7 cm büyüklüğünde kitle saptanıyor. AC grafisinde bozuk para şeklinde opasiteler izleniyor. İdrar örneğinin incelenmesinde hematüri gözleniyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 70 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Karın şişliği, solukluk, gözlerin etrafında morluk ve göz küresinin her yöne kontrolsüz hareketi ve bacakta sıçrama şikayeti ile getirilen 4 yaşındaki çocukta boyunda lenfadenopatiler saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi tanı olarak düşünülmelidir? Özgür Aydın 72 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Baş ağrısı, kusma ve yürüme bozukluğu ile getirilen 6 yaşındaki erkek çocukta papil ödemi, sağ gözde dışa bakışta kısıtlılık ve ataksi saptanıyor. Kraniyal bilgisayarlı tomografi 4. ventrikülü dolduran solid kitlenin varlığını ve hidrosefaliyi göstermektedir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 73 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
Beş yaşında baş ağrısı, kusma, ataksi nedeniyle başvuran hastanın MRI’de serebellumda kistik kitlenin içinde kontrast tutan nodül görünümü ve hidrosefali saptanıyor. Bu duruma yol açabilecek en olası tümör hangisidir? Özgür Aydın 72 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
On yaşında bir çocuk invajinasyon tablosu ile getirilmiştir. Ultrasonografide ilioçekal bölgede kitle saptanmış ve kitle total olarak çıkarılmıştır. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 74 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
On yaşında kız çocuk, iki haftadır giderek artan solunum sıkıntısı yakınmasıyla getiriliyor. Fizik muayenede takipne, dispne, siyanoz, yüzde ödem, boyunda venöz dolgunluk ve sağ supraklavikular 3x4 cm lik lenfadenopati saptanıyor. Çekilen iki yönlü akciğer grafisinde ön mediastende kitle ve plevral efüzyon gözleniyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 76 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Sol gözde şişlik yakınmasıyla getirilen 5 yaşındaki çocuk iki haftadır devam eden halsizlik, üç gün önce başlayan ateş, sol gözde şişlik ve burun kanaması şikayetiyle getiriliyor. Fizik muayenede proptozis ve solukluk dışında bulgusu saptanmıyor. Laboratuvarda Hb: 8 gr/dL, lökosit: 4000/mm3, trombosit: 80.000/mm3 ve periferik yaymada blastik hücreler bulunuyor. Orbita BT’de sol retroorbital kitle tespit ediliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 74 kere yanıtlandı 5 zor | 0 kolay
Altı yaşındaki kız çocuk solukluk ve ciltte morarma şikayeti ile getiriliyor. Hemoglobin 6 gr/dl, lökosit 34.000/mm3, trombosit 12.000/mm3 bulunuyor. Kemik iliği incelenmesinde CD10 + B hücreli lenfoblastik lösemi tanısı konuyor. t(4;11) pozitif saptanıyor. Aşağıdaki bulguların hangisi bu hastanın yüksek risk grubunda olduğunu düşündürür? Özgür Aydın 77 kere yanıtlandı 6 zor | 0 kolay
On iki yaşında bir erkek hasta halsizlik, solukluk ve burun kanaması şikâyetleriyle getiriliyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 6 g/dL, lökosit sayısı 55 000/mm3, trombosit sayısı 12 000/mm3 olarak bulunuyor. Periferik kan yaymasında blastlar görülüyor. Çekilen akciğer grafisinde mediastinal lenfadenopati gözleniyor. Santral sinir sistemi tutulumu olduğu saptanan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 77 kere yanıtlandı 2 zor | 2 kolay
Doğum sonrası erken dönemde purpuralar gözlenen bir bebekte ağlamalar sonrasında subkonjunktival peteşiler görülüyor. Yapılan incelemelerde hemoglobin miktarı 16.4 g/dL, hematokrit %51, lökosit 9800/ mm3, trombosit 224.000/mm3, kanama zamanı 19 dakika, protrombin zamanı 11 saniye ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35 saniye bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı hangisidir? Özgür Aydın 75 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Vücudunda yaygın ekimozlar, hemorajik ve nekrotik lezyonlar nedeniyle getirilen 2 günlük bir bebekte purpura fulminans saptanıyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 74 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Daha önce sağlıklı olup ani gelişen peteşileri nedeni ile getirilen 4 yaşında bir çocukta hepatosplenomegali ve lenfadenopati bulunmuyor. Laboratuvarda trombosit sayısı 5000 /mm3, htc: %42, lökosit: 7.500 /mm3 saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 74 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Kanaması olmayan 1 haftalık yenidoğanın trombosit sayısı 15 bin/mm3 saptanıyor. Hastaya verilen trombosit süspansiyonu ile trombosit sayısı 90 bin/mm3’e yükseliyor. 2 gün sonraki kontrol trombosit sayısı 102 bin/mm3 olarak sayılıyor. Bu bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 79 kere yanıtlandı 8 zor | 0 kolay
Apendektomi ameliyatı ve sonrasında kanama problemi olmayan bir hastada tonsillektomi ameliyatından sonra aşırı kanama sorunu ortaya çıkıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 78 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Faktör eksikliği nedeni ile kanaması, hemartrozu oldukça faktör konsentratı tedavisi yapılan bir hastada son zamanlarda tedaviye rağmen kanamaların durmadığı görülüyor. Antifaktör antikoru gelişimi saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 75 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Bir haftalık erkek bebek ciltte morarma ve başında şişlik nedeniyle getiriliyor. Hastanın fizik muayenesinde derin ekimoz ve skalpta yaygın hematom tespit ediliyor. Laboratuvarda PT ve aPTT değerleri uzun bulunan hastaya 3 mg K vitamini uygulanıyor. PT ve aPTT değerleri düzelmeyen hastaya taze donmuş plazma verildikten sonra değerler normalize oluyor. Yukarıdaki hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 76 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Spontan intrakranial kanama nedeniyle getirilen 6 aylık bir bebekte yapılan laboratuvar testlerinde yalnızca protrombin zamanında artma saptanmıştır. Bu bebekte aşağıdaki faktörlerin hangisinde eksiklik olduğu düşünülmelidir? Özgür Aydın 76 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
On bir yaşındaki kız hasta ekimoz ve hemartroz şikayetleriyle başvuruyor. aPTT: 60 saniye PT: 14 saniye ve kanama zamanı: 5 dakika bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada en olası tanı hangisidir? Özgür Aydın 79 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Solukluk, sık enfeksiyon geçirme ve burun kanaması şikayetleriyle getirilen 3 yaşındaki hastanın yapılan muayenesinde motor ve dil becerisinin geciktiği gözlemleniyor. Anamnezinden hastaya daha önce VSD ve serebellar atrofi tanısı konduğu öğreniliyor. Laboratuvar incelemelerinde Hb düzeyi 8 g/dl, lökosit sayısı 3000/mm3, MCV 100 fL, HbF %8 olarak saptanıyor. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bu hastanın en olası tanısıdır? Özgür Aydın 78 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Pansitopenisi olan hastanın fizik incelemesinde mikroftalmi, mikrosefali, hiperpigmentasyon, cafe- au-lait, baş parmak yokluğu ve mental retardasyon saptanıyor. Bu hastada tanı için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 82 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Egzersiz sırasında çabuk yorulma, kramp, kas güçsüzlüğü ve çay gibi idrar yapma şikayeti ile gelen hastanın hemolitik anemisi tespit ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın en olası tanısıdır? Özgür Aydın 84 kere yanıtlandı 5 zor | 1 kolay
Üç yaşında bir erkek çocuk ani gelişen solukluk nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden iki hafta önce suçiçeği geçirdiği öğreniliyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 7 g/dL, lökosit sayısı 9600/mm3, ortalama eritrosit hacmi 102 fL, retikülosit sayımı %12 olarak bulunuyor. Periferik kan yaymasında sferositler görülüyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 83 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Akut romatizmal ateş nedeniyle aspirin tedavisi başlanan başlanan 8 yaşındaki erkek hastada 48 saat sonra sarılık, halsizlik, solukluk ve idrar renginde koyulaşma ortaya çıkıyor. Daha önce ateş düşürücü olarak aspirin kullandığı ve benzer şikayetleri olmadığı, yenidoğan döneminde sarılık nedeniyle fototerapi uygulandığı öyküsü alınıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 92 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Yenidoğan döneminde sarılık nedeniyle başvuran hastanın solukluk ve splenomegalisi var. Hb: 8 gr/dl, MCV 100 fL, MCHC 38 g/dL, retikülosit %8 ve Direkt coombs testi negatif saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür Aydın 89 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay