Dahiliye Çalışma Soruları
Dahiliye stajı ve güncel TUS formatına yönelik vaka ve bilgi soruları
Case Master (@kaansaridal)
132 soru

★★★★☆ (19)

Hiperplazik gastrik mukoza etkisi ile kilo kaybı, kusma, epigastrik ağrı ve protein kaybına bağlı olarak ödem ile kendini gösteren midenin prekanseröz lezyonuna sebep olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Case Master 10 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
Aşağıdakilerden hangisi Plummer - Vinson sendromunda görülen durumlardan değildir? Case Master 21 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri için kötü prognoz kriteri değildir? Case Master 19 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Mide kanserinin metastaz yaptığı bölgeler ve özel adlandırmalardan hangisi yanlıştır? Case Master 17 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
İntestinal tip mide karsinomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Case Master 17 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Diffüz tip mide karsinomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Case Master 20 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri için risk faktörü değildir? Case Master 20 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Mide kanseri histolojik sınıflarından hangisinin prognozu diğerlerinden daha kötüdür? Case Master 16 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Adrenal kitlelerin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi malignite lehinedir? Case Master 12 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Adrenokortikal kitlenin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Case Master 12 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Aşağıdaki genlerden hangisinin bozukluğu meduller tiroid kanserleri ile ilişkilidir? Case Master 12 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki tiroid malignitelerinden hangisinde takip parametresi olarak kalsitonin kullanılır? Case Master 12 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki kanser tarama uygulamalarından hangisi yanlıştır? Case Master 13 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Kanser tarama uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Case Master 13 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de rutin tarama testi bulunan kanserlerden değildir? Case Master 15 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki virüs ve organ maligniteleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Case Master 13 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki etken - kanser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Case Master 14 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki tümör süpressör genlerden hangisinin mutasyonu renal hücreli karsinomlar ile başlıca ilişkilidir? Case Master 15 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aspergillus flavus toksini aşağıdaki organ malignitelerinin hangisi için başlıca risk faktörlerinde biridir? Case Master 14 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi akut arter tıkanmalarında görülen bulgulardan biri değildir? Case Master 12 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Distalde mekanik bir tıkanıklık olmadığı halde çekum ve sağ kolonun akut belirgin dilatasyonuna neden olan akut kolonik psödoobstruksiyon sendromu aşağıdakilerden hangisidir? Case Master 18 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Bilinen ülseratif koliti olan bir hastada ALP ve GGT değerlerinin yükselmesi durumunda öncelikle hangi hastalık düşünülmelidir? Case Master 23 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki hastalıkların hangisinde splenektomi kontraendikedir? Case Master 14 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdaki hastalıkların hangisinde kesin splenektomi endikasyonu vardır? Case Master 13 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi sekonder splenomegali nedenlerinden değildir? Case Master 36 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Yanıkla başvuran hastaya uygulanacak tedavi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Case Master 12 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Yanık ile başvuran hastada aşağıdakilerden hangisi yatış endikasyonu oluşturmaz? Case Master 11 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi diyabetik ayak lezyonlarının gelişimi için risk faktörü değildir? Case Master 14 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Crohn ve ülseratif kolit karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi crohn hastalığında daha sık görülür? Case Master 22 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
İnflamatuar bağırsak hastalığı düşünülen kişide aşağıdakilerden hangisinin varlığı crohn lehine bir bulgudur? Case Master 20 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki kolon polip tiplerinden hangisi neoplastik tiptedir? Case Master 23 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Multiple endokrin neoplaziler 1 (MEN - 1) sendromunda aşağıdaki organlardan hangisine ait bir patoloji görülmez? Case Master 16 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi multiple endokrin neoplaziler 1 (MEN - 1) tablosuna ait patolojilerden değildir? Case Master 21 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Kanlı dışkılama şikayeti ile birlikte bağırsak alışkanlığının değişimi ile beraber dışkılama sonrasında tam olarak boşalamama hissiyatı tarif eden hasta için aşağıdakilerden hangisi ön planda düşünülmelidir? Case Master 22 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Karaciğerin en sık görülen selim solid kitlesi aşağıdakilerden hangisidir? Case Master 21 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Karaciğerin selim lezyonlarından hangisinin malignite potansiyeli diğerlerine oranla daha yüksektir? Case Master 23 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Titreyerek yükselen ateş, sarılık ve abdominal ağrı ile kendini gösteren santral sinir sistemi ve şoka kadar gidebilen bir tablo oluşturan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Case Master 21 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Courvoisier terrier bulgusu aşağıdaki hastalıklardan hangisi için uyarıcı olmalıdır? Case Master 23 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Whipple triadı adı olarak adlandırılan açlıkla provake olan hipoglisemi ataklarıyla kendini gösteren pankreatik islet cell tümör hangisidir? Case Master 22 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Pankreatik islet cell tümörlerinden hangisi sulu diyare yaparak aklorhidri ve hipokalemiye sebep olur? Case Master 22 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi hipertansiyon tedavisinde geçerli üçlü kombinasyonda standart olarak düşünülen ilaç gruplarından değildir? Case Master 36 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Aşağıdaki antihipertansif ilaç gruplarından hangisinin kesin kontraendikasyonu yoktur? Case Master 42 kere yanıtlandı 3 zor | 1 kolay
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi gebelikte hipertansiyon tedavisinde kullanılabilen antihipertansiflerdendir? Case Master 47 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi acil hipertansiyon tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılması gereken ilaçlardan değildir? Case Master 48 kere yanıtlandı 5 zor | 2 kolay
13 yaşında erkek hasta yorgunluk, kas güçsüzlüğü ve uyku sorunları nedeniyle başvuruyor. Anamnezinde efor kapasitesinin de akranlarından düşük olduğu düşünülüyor. Fizik muayenede el bileği - baş parmak işareti (+) ( Şekil - 1) ve hipermobilite saptanırken inspeksiyonda uzun ekstremiteler ve pektus ekskavatum ( Şekil - 2) görülüyor. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi bu hasta için istenmesi gereken incelemelerden birisi değildir? Case Master 155 kere yanıtlandı 8 zor | 4 kolay
4 yaşında erkek çocuk oral antibiyotik tedavisi almış olmasına rağmen 5 gündür düşmeyen ateş, öksürük, kusma yakınmaları ile ailesi tarafından getiriliyor. Belirgin bir doğumsal anomalisi olmayan çocukta ateş 39,1 derece saptanıyor. İnspeksiyonda bilateral non eksüdatif konjunktival konjesyon ( Şekil - 1 ), ayaklar şiş yer yer eritemli ve soluk alanlar tespit ediliyor ( Şekil - 2 ). Servikal lenfadenomegali saptanan hastanın kan, idrar ve boğaz kültürlerinde herhangi bir üreme olmuyor. Hastalığın 8. gününde lökosit 18.000/mm3, hemoglobin 10 g/dl. ESR 90 mm/saat, CRP 60 mg/dl bulunuyor. Hastanın X - Ray görüntülemesinde ve ekokardiyografide koroner arterlerde dilatasyon saptanırken ( Şekil - 3 ) ekg incelemesi normal bulunuyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? Case Master 154 kere yanıtlandı 2 zor | 6 kolay
Marfan sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Case Master 17 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
4 yaşında kız çocuk 5 gündür düşmeyen ateş, öksürük, kusma yakınmaları ile ailesi tarafından getiriliyor. Tespit edilmiş bir doğumsal anomali öyküsü bulunmayan hastanın fizik muayenesinde inspeksiyon sırasında çilek dil görünümü, dudaklarda kızarıklık ve çatlaklar görülüyor ( Şekil - 1 ). Ateş 39,1 'c , sol servikal bölgede 2*2 cm boyutta hareketli hassas ve üzeri hiperemik lenfadenopati saptanıyor. Laboratuvar tetkiklerinde 18.000/mm3 lökosit, 10.1 gr hemoglobin, 60 mg/dl CRP ve 80 mm/saat ESR değerleri dikkat çekiyor. Hastanın görüntülemesinde ise özellikle koroner arterlerde inflamasyonla karakterize değişikliklerle beraber dilatasyonlar görülüyor ( Şekil - 2 ). Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? Case Master 26 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Aşağıdaki kanser tiplerinden hangisi için mevcut bir tarama testi bulunmamaktadır? Case Master 21 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
42 yaşında kadın hasta halsizlik, bitkinlik, adet görmeme, sık tuvalete gitme ve koltuk altı, pubik kılların dökülmesi şikayeti ile geliyor. Ayrıca hastanın anemnezinde; son doğumunu 15 yıl önce evde yaptığı, doğumun zor olduğu ve aşırı kanamadan dolayı hastaneye götürülüp çok miktarda kan transfüzyonunun yapıldığı, doğumdan sonra laktasyonun olmadığı ve adetten o dönem kesildiği öğreniliyor. Kranial MR incelemesinde (Şekil - 1) hipofiz parankim kalınlığı empty sella ile uyumlu belirgin olarak azalmış saptanan hasta için istenen hormon profilinde; TSH: 2.04 µIU/mL (0.34-5.6), serbest T4: 0.08 ng/dL (0.58-1.64), kortizol: 2.33 µg/dL (6.7 -22.6), insülin 0.03 µIU /mL (1.9-23) gibi değerler elde ediliyor. Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak düşünülmelidir? Case Master 198 kere yanıtlandı 3 zor | 3 kolay