Bilgi Bilek Büker Soru Bankası
Bilgi Bilek Büker soru bankası
Bilgi Bilek Büker (@bilgibilekbuker)
53 soru

★★★★☆ (18)

Aşağıdaki lösemilerden hangisinde CD 3, CD 8 ve CD 57 pozitif olup, sıklıkla bir otoimmün hastalıkla birliktedir? Bilgi Bilek Büker 626 kere yanıtlandı 92 zor | 20 kolay
Aşağıdaki lösemilerden hangisinde PDGFR-a mutasyonu vardır? Bilgi Bilek Büker 539 kere yanıtlandı 71 zor | 14 kolay
Aşağıdaki lösemilerden hangisinde klonaliteyi gösteren sabit bir belirteç yoktur? Bilgi Bilek Büker 475 kere yanıtlandı 62 zor | 10 kolay
Aşağıdakilerden hangisi Hemoglobin F'in özelliklerinden değildir? Bilgi Bilek Büker 490 kere yanıtlandı 35 zor | 21 kolay