Bilgi Bilek Büker Soru Bankası
Bilgi Bilek Büker soru bankası
Bilgi Bilek Büker (@bilgibilekbuker)
53 soru

★★★★☆ (22)

Aşağıdaki lösemilerden hangisinde CD 3, CD 8 ve CD 57 pozitif olup, sıklıkla bir otoimmün hastalıkla birliktedir? Bilgi Bilek Büker 662 kere yanıtlandı 97 zor | 21 kolay
Aşağıdaki lösemilerden hangisinde PDGFR-a mutasyonu vardır? Bilgi Bilek Büker 572 kere yanıtlandı 74 zor | 16 kolay
Aşağıdaki lösemilerden hangisinde klonaliteyi gösteren sabit bir belirteç yoktur? Bilgi Bilek Büker 504 kere yanıtlandı 65 zor | 11 kolay
Aşağıdakilerden hangisi Hemoglobin F'in özelliklerinden değildir? Bilgi Bilek Büker 518 kere yanıtlandı 38 zor | 22 kolay