Bilgi Bilek Büker Soru Bankası
Bilgi Bilek Büker soru bankası
Bilgi Bilek Büker (@bilgibilekbuker)
53 soru

★★★★☆ (21)

Aşağıdaki lösemilerden hangisinde CD 3, CD 8 ve CD 57 pozitif olup, sıklıkla bir otoimmün hastalıkla birliktedir? Bilgi Bilek Büker 642 kere yanıtlandı 95 zor | 21 kolay
Aşağıdaki lösemilerden hangisinde PDGFR-a mutasyonu vardır? Bilgi Bilek Büker 552 kere yanıtlandı 73 zor | 15 kolay
Aşağıdaki lösemilerden hangisinde klonaliteyi gösteren sabit bir belirteç yoktur? Bilgi Bilek Büker 486 kere yanıtlandı 64 zor | 11 kolay
Aşağıdakilerden hangisi Hemoglobin F'in özelliklerinden değildir? Bilgi Bilek Büker 501 kere yanıtlandı 37 zor | 22 kolay