Kardiyoloji Vaka Soruları
TUS, YDUS ve USMLE’ye yönelik kardiyoloji vaka soruları
Hüseyin Oflaz (@huseyinoflaz)
19 soru

★★★★☆ (19)

67 yaşındaki hipertansif bir kadın hastaya ait EKG’ye göre aşağıdaki bulgu ya da yorumlardan hangisi yanlıştır? Hüseyin Oflaz 21 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdaki GFR’si 15 mL/dk/1.73 m2‘nin altında olan bir hastada kullanabileceğimiz bir antikoagülandır? Hüseyin Oflaz 15 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki trombolitiklerden hangisi tek seferde intravenöz (İV) bolus verilir? Hüseyin Oflaz 17 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
ST segment elevasyon miyokart infarktüsü tanısıyla primer PCİ uygulama döneminde hastada enoksoparin ya da anfraksiyone heparinin kullanımının yol açtığı HIT (heparin induced trombositopeni) gelişen hastalarda aşağıdaki antikoagülanlardan hangisini kullanabiliriz? Hüseyin Oflaz 263 kere yanıtlandı 35 zor | 14 kolay
Acile göğüs ağrısı ile gelen hastada aşağıda ki ekg'ye aşağıdakilerden hangisi en olası ilk tanımız olmalıdır? Hüseyin Oflaz 259 kere yanıtlandı 32 zor | 12 kolay
Aşağıdaki EKG'ye göre hastamızın fizik muayenesinde aşağıdakilerden hangisi saptanamaz? Hüseyin Oflaz 209 kere yanıtlandı 11 zor | 16 kolay
Acile baş dönmesiyle gelen 60 yaşında kadın hastada yapılan kan tahlillerinde potasyum 7.8 mEq/L olarak saptanıyor. Aşağıda EKG hastamıza ait olup hastamızda hangisi en muhtemel sebeptir? Hüseyin Oflaz 208 kere yanıtlandı 13 zor | 17 kolay
Doksan yaşında kadın hasta oturur pozisyonda iken gelişen bayılma sonrası acile başvurdu. Hasta son bir aydır günlük işlerini yaparken yorulma ve halsizlik ve nefes darlığı şikayetleri olduğu söyledi. Hastanın EKG'si aşağıdadır. Bu hastada kalıcı pacemaker takılması durumunda hangi tip pacemaker modu tercih edilmelidir? Hüseyin Oflaz 179 kere yanıtlandı 25 zor | 3 kolay
Doksan yaşında kadın hasta oturur pozisyonda iken gelişen bayılma sonrası acile başvurdu. Hasta son bir aydır günlük işlerini yaparken yorulma ve halsizlik ve nefes darlığı şikayetleri olduğu söyledi. Hastanın EKG'si aşağıdadır. Hastada ilk planda EKG'ye ek olarak hangi tetkik/tetkikler istenmelidir? Hüseyin Oflaz 199 kere yanıtlandı 9 zor | 12 kolay
Sorumuzdaki EKG'ye göre aşağıdaki ilaçlardan hangisi hastamızda faydalı değildir? Hüseyin Oflaz 294 kere yanıtlandı 12 zor | 17 kolay
Acile senkopla gelen 15 yaşındaki bir çocukta doğuştan sağırlıkta olduğu saptanıyor. Hikayesinde daha öncede senkop atakları olan çocukta yıllarca epilepsi diye takip edilmiş olduğu ve soygeçmişinde de 23 yaşında abisinin ani ölümle kaybettiğini söylüyor. Hasta herhangi bir ilaç kullanmadığını söylüyor. Aşağıda ki tedavilerden hangisi sizce bu çocuğa uygulanmış olabilir? Hüseyin Oflaz 292 kere yanıtlandı 30 zor | 10 kolay
23 yaşında çarpıntı şikayeti ile acile başvuran hastada aşağıdaki ekg saptandı. Hastamızda aşağıdaki ilaçlardan hangisi kontraendikedir? Hüseyin Oflaz 291 kere yanıtlandı 29 zor | 9 kolay
Takotsubo sendromu için aşağıdaki yazılanlardan hangisi yanlıştır? Hüseyin Oflaz 315 kere yanıtlandı 15 zor | 17 kolay
15 yaşında erkek hasta. Acile fenalık hissi,çarpıntı ve baş dönmesi ile başvurdu. Hastada tansiyon 75/60 mmHg saptandı. Hastanın EKG'si aşağıdadır. EKG'yi dikkate aldığımızda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Hüseyin Oflaz 315 kere yanıtlandı 37 zor | 10 kolay
66 yaşında hipertansif bir kadın hasta çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle acile başvuruyor. Hastanın tansiyonu 130/80 mmHg saptandı. Hastanın oskültasyonunda patolojik olarak S4 saptandı (I). Hastanın çarpıntısı 1 haftadır olduğu için hastaya propafenon başlanıyor (II). Hastaya olası arteryel emboliyi önlemek amacıyla aspirin başlandı (III). Hastanın ekokardiyografisinde her iki atriyum ileri derece genişlemişti (IV). Kan biyokimyasında ise ProBNP yüksekti (V). Yukarıdaki roma rakamıyla yazılan cümlelerden hangi(leri) yanlıştır? Hüseyin Oflaz 380 kere yanıtlandı 53 zor | 16 kolay
Bu üç resim bir araya getirildiğinde akla gelen ilk hastalıkta tipik olarak aşağıdaki belirtilerden hangi(leri) olabilir? Hüseyin Oflaz 478 kere yanıtlandı 30 zor | 31 kolay
47 yaşında erkek hasta acile çarpıntı şikayeti ile başvuruyor. Hastanın çarpıntısı son 1 aydır mevcut. Hasta son aylarda aşırı sinirli ve uykusuz olduğunu ve ellerinde titreme olduğunu, bu nedenle Parkinson tanısı konulduğunu anamnezinde söylemekte. EKG ve tanı olarak en uygun kombinasyon hangisidir? Hüseyin Oflaz 693 kere yanıtlandı 13 zor | 75 kolay
24 yaşında ateşli gribal bir infeksiyon sırasında çarpıntı ve sonrasında senkop olan hastanın acilde çekilen EKG'si aşağıdadır. Tanının doğrulanması yapılacak test ne olmalıdır? Hüseyin Oflaz 516 kere yanıtlandı 70 zor | 24 kolay
70 yaşında hipertansif kadın hasta acile nefes darlığı ve çarpıntı ile başvuruyor. Tansiyon 130/80 mmHg. Aşağıdaki EKG'ye göre tanınız ne yada neler olabilir? (Birden fazla doğru yanıt olabilir) Hüseyin Oflaz 656 kere yanıtlandı 60 zor | 31 kolay