Acil Tıp Soru Bankası
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) her yeni döneminde minör ve major değişiklikler geçirmektedir. Özellikle 2017 yılı ile birlikte vaka sorularının ve bu soru içerisinde acil servis olgularının miktarı gittikçe artmaktadır. TUS bir textbook sınavıdır. Ancak bununla birlikte hekimin hastayı ve kliniği algılayıp yorumlayabilmesini test eder. Amacımız, meslektaşlarımızın güncel textbook bilgileri ışığında yorumlama ve sentez kabiliyetlerini geliştirebilmektir.
Kliniktus (@kliniktus)
50 soru

★★★★★ (6)

İğne krikotirotomi işlemi sırasında aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi kateter ile penetre edilerek hava yolu desteği sağlanır? Kliniktus 33 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
75 yaşında bayan hasta düşme sonrası gelişen sağ kalçada ağrı, sağ bacakta hassasiyet ve hareket kısıtlılığı şikayetleri ile acil servise getiriliyor. Çekilen non-kontrast pelvik bt tetkikinde tek taraflı deplase femur boyun fraktürü tespit ediliyor. Aşağıdaki muayene bulgularından hangisi, hastanın alt ekstremitelerinde travmaya sekonder tipik pozisyonu tanımlar (Sol alt ekstremite / Sağ alt ekstremite)? Kliniktus 24 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
40 yaşında erkek hasta, alkol alımı sonrası bilinç bulanıklığı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Öyküsünde hastanın tanımadığı kişilerden aldığı ev yapımı alkol kullandığı bilgisine ulaşılıyor. Bilinci açık (GKS:14, konfüze) olan hastada olası metanol intoksikasyonuna bağlı görme ile ilgili şikayetleri alkol alımından ne kadar süre sonra başlar? Kliniktus 22 kere yanıtlandı 5 zor | 2 kolay
39 yaşında erkek hasta, alkol alımı sonrası bilinç bulanıklığı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Öyküsünde hastanın tanımadığı kişilerden aldığı ev yapımı alkol kullandığı bilgisine ulaşılıyor. Aşağıda belirtilen tetkiklerden hangisi veya hangileri metanol intoksikasyonu yönünden hekime fikir verir? Ι. Tam kan ΙΙ. Venöz kan gazı ΙΙΙ. PTZ / INR ΙV. D-dimer Kliniktus 21 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Acil serviste etanol intoksikasyonu nedeni ile takip edilen hastanın tedavisinde kullanılan aşağıdaki maddelerden hangisi etanolün eliminasyonunu hızlandırarak etki süresini azaltmak amacı ile kullanılabilir? Ι. % 5 dekstroz solüsyonu ΙΙ. % 0,09 NaCL solüsyonu ΙΙΙ. Vitamin B1 (tiamin) içeren vitamin kompleksi ΙV. Metadoksin Kliniktus 20 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
17 yaşında erkek hasta boğulayazma nedeni ile acil servise getiriliyor. Bilinci açık (GKS:15), vital bulguları stabil, oksijen satürasyonu % 99 ve akciğer oskültasyonu tabii (patolojik dinleme bulgusu yoktur) olan hasta, olay anını hatırlamadığını ifade etmektedir. Bu aşamada acil servis hekiminin yapması gerekenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kliniktus 28 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
112 ambulans ekibi sahada boğulma vakası çağrısı almıştır. Olay yerine ulaştıklarında; 17 yaşında erkek hastanın oturur ve bilinci açık vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Öyküsünde; yaklaşık yarım metre derinlikteki durgun suda nefessiz kalan hastanın, çevresindekilerin erken müdahalesi sonucunda su dışarısına çıkarıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Vital bulguları stabil ve oksijen satürasyonu % 99 olan hasta, olay anını hatırlamadığını ifade etmektedir. Bu aşamada 112 ekibinin yapması gerekenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kliniktus 28 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
20 yaşında erkek hasta dispne ve öksürme şikayeti ile acil servise başvuruyor. Acil servise yürüyerek başvuran hastanın bilinci açık, vital bulguları stabil (GKS:15). Başvurudan hemen önce kuruyemiş yerken şikayetlerinin aniden geliştiği öğrenilen hastanın tıbbi öyküsü önem arz etmemektedir. Acil servis şartlarında, bu hastanın hava yolu açıklığının sağlanması amaçlı ile ilk yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisidir? Kliniktus 31 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Yetişkin bir hastaya uygulanan endotrakeal entübasyon işlemi sırasında; kullanılan kavisli laringoskop bıçağı (Macintosh bıçak) ucu aşağıda belirtilen anatomik bölgelerden hangisine yerleşecek şekilde ilerletilmelidir? Kliniktus 28 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
40 yaşında erkek hasta maksillofasiyal travma sonucu acil servise başvuruyor. Hastanın muayenesini yapan acil hekimi, yaralanmaların tespitinde scalp bölgesinin ön sınırı olarak aşağıda belirtilen anatomik yapılardan hangisini kabul etmelidir? Kliniktus 23 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Şekilde verilen riegrafide arcus aorta hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? Kliniktus 30 kere yanıtlandı 2 zor | 2 kolay
Periferik venöz kan gazı analizi, aşağıdaki parametrelerden hangilerinde arteryel kan gazı analiz değerleri ile klinik olarak anlamlı korelasyon gösterir? Ι. pH ΙΙ. PaO2 ΙΙΙ. Laktat ΙV. PaCO2 Kliniktus 31 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Aşağıdaki arterlerden hangisi kalbi besleyen dominant arterin tespit edilmesinde kullanılır? Kliniktus 21 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Acil servise bilinci kapalı olarak getirilen bir hastada; aşağıda verilen laboratuar sonuçlarından hangilerinin tespiti, karbonmonoksit intoksikasyonu için tek başına tanı koydurucu özelliğe sahiptir? Ι. Venöz kan gazı – artmış karboksihemoglobin ΙΙ. Arter kan gazı – artmış karboksihemoglobin ΙΙΙ. Arter kan gazı – artmış laktat ΙV. Plazma serbest karbonmonoksit seviyesi – artmış serbest karbonmonoksit seviyesi Kliniktus 22 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Karbonmomoksit zehirlenmesi ile başvuran aşağıdaki hasta gruplarından hangilerinde hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonu vardır? Ι. Bulantı ve kusma ile başvuru yapan hastalar ΙΙ. Senkop sonucu başvuran hastalar ΙΙΙ. Öyküsünde koroner arter hastalığı öyküsü olan hastalar ΙV. Kan karboksihemoglobin düzeyi %25’ten fazla olan hastalar Kliniktus 22 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
20 yaşında bayan hasta her iki dudağında gelişen şişlik şikayeti ile acil servise başvuruyor. Öyküsünde benzer alerjik reaksiyon öyküsü bulunan hastanın elindeki belgelerden herediter anjioödem hastası olduğu bilgisine ulaşıyorsunuz. Gözlem altında takip ettiğiniz hastanız için kullanmak istediğiniz C1 esteraz inhibitörü preparatına ulaşamıyorsunuz. Bu durumda hastanızın tedavisi amacı ile aşağıda belirtilen tedavilerden hangisini kullanırsınız? Kliniktus 23 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
60 yaşında erkek hasta dudaklarında ve yüzünde şişlik şikayeti ile acil servise başvuruyor. Öyküsünde 3 gün önce hekim tarafından reçete edilen kapril 25 mg tableti evinde kullanımından yaklaşık 1 saat sonra şikayetlerinin geliştiğini ifade ediyor. Vital bulguları stabil olan hastanın acil üst ve alt dudakta yaygın ödem haricinde patolojik muayene bulgusu saptanmıyor. Hastanın acil servis tedavi ve takibinde aşağıdakilerden hangilerinin kullanılması uygundur? Ι. Buz kompres uygulaması ΙΙ. Adrenalin ΙΙΙ. İkatibant ΙV. Antihistaminik V. Ekallantid Kliniktus 24 kere yanıtlandı 6 zor | 0 kolay
Yetişkin hastalarda gelişen anaflaksinin birincil tedavisinde kullanılan intramusküler adrenalin (1:1000 dilüe solusyon) dozu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Kliniktus 27 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
25 yaşında erkek hasta senkop nedeni ile acil servise getiriliyor. Öyküsünde efordan bağımsız, aralıklı çarpıntı şikayetinin olduğu öğrenilen hastanın abisinin uykusunda öldüğü bilgisine ulaşılıyor. Yapılan ekg tetkikinde normal sinüs ritmi saptanan ve ST segment anormalliği saptanmayan hastada tanının kesinleştirilmesi amacı ile uygulanacak farmakolojik testte kullanılabilecek ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? Ι. Sotalol ΙΙ. Flekainid ΙΙΙ. Ajmalin ΙV. Prokainamid Kliniktus 24 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
40 yaşında erkek hasta, ateşli silah yaralanması nedeni ile olay yerinden 112 ekibi tarafından alınıyor. Hastanın ilk değerlendirmesinde sol uyluk ön yüz cildinde; diz ekleminin yaklaşık 10 cm proksimalinde, mermi giriş izi ile uyumlu bir adet yaklaşık 0.5 cm ebadında düzgün sınırlı cilt lezyonu tespit ediliyor. Hastanın lezyon yerinden aktif kanaması bulunmaktadır. Vital bulgu değerleri; tansiyon: 90 / 50 mmHg, nabız: 130 vuru / dakika, GKS:14 (bilinç durumu konfüze) olarak tespit ediliyor. Cilt lezyonu pansuman ile kapatılan hastaya iki farklı ekstremitesinden intravenöz damar yolu açmayı planlıyorsunuz. Aşağıda renkleri ve boyutları belirtilen kanüllerden hangilerini kullanmanız uygun olacaktır? Ι. Gri (16 G) ΙΙ. Yeşil (18 G) ΙΙΙ. Pembe (20 G) ΙV. Mavi (22 G) V. Sarı (24 G) Kliniktus 21 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
45 yaşında erkek hasta yediği yemek sonrası yüzünde ve dudaklarında gelişen şişlik ve kramp tarzında karın ağrısı şikayetleri ile acil servise başvuruyor. Öyküsünde soya alerjisi olduğu; dışarıda yediği soya içerikli yemekten 30 dakika sonra şikayetlerinin geliştiği öğreniliyor. Vital bulguları tansiyon: 80 / 40 mmHg, nabız 130 vuru / dakika, ateş 36 derece. Acil servisinizde muayenesi yapılan ve tetkik örnekleri alınan hastanızın ilk basamak tedavisinde aşağıda belirtilen tedavilerden hangilerinin kullanılması uygun değildir? Ι. Gastrik lavaj ΙΙ. Im adrenalin ΙΙΙ. Oksijen ΙV. Parenteral kristalloid Kliniktus 24 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
40 yaşında bayan hasta yediği yemek sonrası yüzünde ve dudaklarında gelişen şişlik şikayetleri ile acil servise başvuruyor. Öyküsünde soya alerjisi olduğu; dışarıda yediği soya içerikli yemekten 15 dakika sonra şikayetlerinin geliştiği öğreniliyor. Vital bulguları normal değerler içerisinde tespit edilen hastanın ürtiker ve anjioödem haricinde patolojik fizik muayene bulgusu da bulunmamaktadır. Acil servisinizde gözlem altında bulunan hastanızda takip sürecinde, aşağıda belirtilen gastrointestinal sistem ile ilgili hangi semptomlar gelişen sistemik alerjik reaksiyonun sonucu olarak kabul edilebilir? Ι. Kramp tarzında karın ağrısı ΙΙ. Diare ΙΙΙ. Hematokezia ΙV. Tenesmus Kliniktus 23 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
37 yaşında erkek hasta senkop sonucu 112 ile acil servise getirilmiştir. Öyküsünde; evinde diş ağrısı nedeni ile sefalosporin preparatı kullandıktan sonra tam bilinç kaybı ve senkop geliştiği, 112 ekibi tarafından olay yerinde damar yolu açılarak sıvı tedavisine başlanması sonucu bilincinin yerine geldiği öğreniliyor. Muayenesinde herhangi bir patolojik cilt bulgusu bulunmayan hastanın vital bulguları; ateş 36°C, nabız 110 vuru / dakika, tansiyonu 80 / 40 mmHg tespit ediliyor. Hastanın eşinden; öncesinde amoksisilin-klavulanat preparatı kullanım sonrası ürtiker öyküsü olduğu, diş ağrısı sonrası ise hekim görüşü alınmadan ilaç kullanıldığı bilgisine ulaşılıyor. Bu durumda hastanın klinik durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kliniktus 23 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
20 yaşında bayan hasta; kuaförde saçını boyattıktan sonra yaklaşık 1 saatlik süre zarfında saç çizgisi cildinden başlayıp tüm yüz cildine yayılan kızarıklık, şişlik ve kaşıntı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Öncesinde bilinen alerji öyküsü olmayan hastanın acil servis takibinde, aşağıda belirtilen belirti ve bulgulardan hangisinin eşlik etmesi durumunda hastamızın klinik durumu anaflaksi olarak tanımlanabilir? Ι. Kusma ΙΙ. Şiddetli karın ağrısı ve karın krampları ΙΙΙ. Senkop ΙV. Dispne Kliniktus 27 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Transfüzyon nedenli akut akciğer hasarı gelişimi için kritik süre, transfüzyon uygulandıktan sonraki ne kadar süreyi kapsar? Kliniktus 26 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Taze donmuş plazmanın kullanımı, içeriği ve kullanımı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Ι. Bütün çözünür pıhtılaşma faktörlerini ve plazma içerir. ΙΙ. 37 derece sıcak su banyosu içerisinde 20 dakika içerisinde eritilerek kullanılabilir. ΙΙΙ. Erimiş plazma 1 ila 6°C sıcaklıkta muhafaza edilip 7 gün içerisinde kullanılabilir. ΙV. Acil durumlarda; kısmi çözünmüş plazma daha düşük hızla da olsa kullanıma başlanabilir. Kliniktus 135 kere yanıtlandı 11 zor | 8 kolay
65 yaşında bayan hasta karın ağrısı şikayeti ile acil servise getiriliyor. İlk değerlendirmeleri yapılan ve kan örnekleri alınan hasta bu sırada kusmaya başlıyor. Hastanın vital bulguları; ateş 36 derece, tansiyon 80 / 40 mmHg, nabız 50 vuru / dakika, GKS:14 (konfüze) tespit ediliyor. Cildi yaygın soğuk, soluk ve terli olarak tespit edilen hastanın çekilen ekg’si ekte verilmiştir. Hastanın mevcut klinik durumunda ekg değişiklikleri de göz önünde bulundurulursa, mevcut bradikardinin nedeni hangi vasküler yapıdaki komplike trombüse bağlı gelişmiştir? Kliniktus 134 kere yanıtlandı 8 zor | 4 kolay
Hasar kontrol resüsitasyonu protokolünün, travmatik şok gelişmesi durumunda aşağıdaki hasta gruplarından hangilerinde kullanılması uygun değildir? Ι. Kafa travması ΙΙ. Travmatik beyin hasarı ΙΙΙ. Koroner arter hastalığı ΙV. İskemik serebrovasküler hastalık Kliniktus 110 kere yanıtlandı 3 zor | 4 kolay
35 yaşında erkek hasta ateşli silah yaralanması nedeni ile sahadan alınıyor. Yapılan ilk muayenesinde umblikus cildi sol hizasında bir adet mermi giriş izi, giriş izi bölgesinden sızıntı şeklinde kanama, batında yaygın rijidite (+)’liği tespit ediliyor. Vital bulguları; tansiyon arteryel 80/40 mmHg, nabız 120 vuru / dakika, saturasyon: %99 ve GKS:14 (konfüze) tespit edilmiştir. Hastanın görevli olduğunuz ambulans ile en yakın sağlık kuruluşuna sevkinin 20 dakika süreceği göz önünde alınırsa, hastaya başlayacağınız sıvı tedavisi için hangi seçenekteki ifade doğrudur? Kliniktus 113 kere yanıtlandı 2 zor | 4 kolay
80 yaşında erkek hasta bilinç bulanıklığı şikayeti ile acil servise getiriliyor. Öyküsünde acil servise getirilmeden hemen önce evinde bayılıp yere düştüğü, yarı baygın halde olması nedeni ile de uygun anamnez alınamadığı 112 ekibi tarafından bildiriliyor. Öncesinde koroner arter hastalığı öyküsü bulunan hastanın acil servis başvuru bulguları: GKS:14 (konfüze), nabız: 50 vuru /dakika, tansiyon: 60 / 40 mmHg. Hastanın karın cildinde; göbek çevresinde bilateral, ciltten kabarık olmayan, kırmızı - mor renkte ve retiküler yapı oluşturan bir cilt lezyonu tespit ediliyor. Hastada tespit edilen bu cilt lezyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kliniktus 125 kere yanıtlandı 6 zor | 4 kolay
40 yaşında erkek hasta bıçaklanma şikayeti ile acil servise getiriliyor. Fizik muayenesinde batın cildinde umblikusun sağ kısmına lokalize yaklaşık 2 cm ebadında düzgün kenarlı cilt kesisi ve batında defans (+)’liği tespit ediliyor. Aktif kanaması bulunan hastanın vital bulguları; tansiyon 80 / 40 mmHg, nabız 130 vuru /dakika, saturasyuon % 99, bilinci konfüze, GKS:14. Tıbbi öyküsü önem arz etmiyor. Hastanızın ilk değerlendirmesi ile birlikte yaptığınız yatak başı FAST muayenenizde batında douglas poşunda serbest mai tespit ediyorsunuz. Aşağıda verilen muayene bulgularından hangileri hastanızda olası masif transfüzyon gereğinin belirteci olarak kabul edilebilir? Ι. Batın cildinde penetran yaralanma bulgusu ΙΙ. Douglas poşunda serbest mai tespit edilmesi ΙΙΙ. Sistolik kan basıncı < 90 mmHg ΙV. Nabız > 120 vuru / dakika V. Konfüzyon Kliniktus 123 kere yanıtlandı 8 zor | 0 kolay
35 yaşında erkek hasta, sol ön kol bölgesinden bıçaklanma şikayeti ile acil servise getiriliyor. Olay yerinde kompresyon uygulanarak pansumanı yapılan hastanın servisinizdeki ilk müdahalesinde; sol ön kol dorsolateral yüzünde yaklaşık 10 cm ebadında cilt ve cilt altı dokularını içeren kesi tespit ediliyor. Aktif kanaması bulunan hastanın vital bulguları; tansiyon 110 / 70 mmHg, nabız 100 vuru /dakika, saturasyuon % 99, bilinci açık, GKS:15. Tıbbi öyküsü önem arz etmiyor. Acil serviste ilk müdahalesi yapılarak kan örnekleri alınan hastanın hemogram tetkikinde hemoglobin değerinin kaç mg / dL olması mutlak transfüzyon endikasyonu olarak kabul edilmelidir? Kliniktus 132 kere yanıtlandı 4 zor | 2 kolay
Önceki soruda sunulan hastanıza acil serviste sıvı tedavisine başladınız. Hangi ortalama arteriyel basınç (mmHg) değerinin sağlanması, verilen tedavinin uygun olduğuna işaret eder? Kliniktus 129 kere yanıtlandı 4 zor | 2 kolay
78 yaşında bayan hasta; ateş yüksekliği, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvuruyor. Başvuru vital bulguları; ateş 38.5 derece, nabız 120 /dakika, tansiyon 90 / 50 mmHg olarak tespit ediliyor. Öyküsünde 2 gündür mevcut idrar yaparken yanma şikayeti olan hastanın haricinde tıbbi öyküsü önem arzetmemektedir. Fizik muayenesinde GKS:14 (konfüze), deri turgor tonusu azalmış, motor duyu muayenesi tabii, akciğer oskültasyonu tabii, kosto-lomber açı hassasiyeti (- / -), ense sertliği (-), batın muayenesi tabii olarak değerlendirildi. Tetkik sonuçlarında wbc:15.000, t.i.t.: bol lökosit, riegrafisi tabii olarak değerlendirilen hastanın başlanılacak sıvı tedavisinde aşağıdaki seçeneklerden hangisinin tercih edilmesi uygun değildir? Kliniktus 133 kere yanıtlandı 8 zor | 2 kolay
Gelişen bir myokardiyal iskemi ve hipoksi durumunda; hücresel düzeyde salınan adenozin vasküler düz kaslarda gevşeme, atriyal ve ventriküler kontraktilitede azalma, pacemaker otomatisitesi ve atriyoventriküler iletimde baskılanmaya neden olur. Bu durumda endojen adenozinin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Kliniktus 141 kere yanıtlandı 10 zor | 4 kolay
Aşağıdaki vital bulgulardan hangisi şok tablosu için tek başına tanısal değer taşımaktadır? Kliniktus 147 kere yanıtlandı 7 zor | 3 kolay
Araç dışı trafik kazası nedeni ile acil servise getirilen 23 yaşında erkek hastanın 15 dakika önce karşıdan karşıya geçerken araç çarpması sonrası yerde yatar vaziyette bulunduğu öğreniliyor. 112 ekibi tarafından omurga stabilizasyonu sağlanan ve pelvik kemer uygulaması ile getirilen hastanın servisinizdeki ilk fizik muayenesinde saptanan patolojik muayene bulguları; - GKS:14 (bilinç durumu: konfüze) - Baş cildinde sol arka parieto-oksipital bölgede 5x5 cm ebadında şişlik - Pelvik kompresyonla sol kalçada ileri derecede hassasiyet - Sol alt ekstremitede rölatif kısalık ve dış rotasyon deformitesi mevcut Yukarıda tanımlanan hastanın acil servisinizdeki ilk değerlendirme bulguları ile ilgili hangi ifade yanlıştır? Kliniktus 143 kere yanıtlandı 6 zor | 10 kolay
Sistemik inflamatuar yanıt sendromu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Ι. Yaygın doku hipoksisi sonucunda meydana gelir ΙΙ. Yaygın doku hipoksisi serum laktat seviyesinde azalma ile sonuçlanır ΙΙΙ. Kriterlerinden biri sistolik kan basıncının 90 mmHg altında olmasıdır ΙV. Yeterli dolaşım ve doku oksijenizasyonu sağlanamaz ise çoklu organ yetmezliği ile sonuçlanır Kliniktus 151 kere yanıtlandı 3 zor | 3 kolay
Şok indeksi tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak hesaplanmıştır? Ι. Kalp hızı ΙΙ. Kardiyak output ΙΙΙ. Sistolik kan basıncı ΙV. Diyastolik kan basıncı V. Ortalama arter basıncı Kliniktus 175 kere yanıtlandı 21 zor | 4 kolay
Nabız hızı x atım hacmi formülü, aşağıda belirtilen tanımlardan hangisini ifade etmektedir? Kliniktus 179 kere yanıtlandı 0 zor | 10 kolay
Bradiasistoli tanısı için aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? Ι. Nabız hızının < 90 vuru / dakika olması ΙΙ. Nabız hızının < 60 vuru / dakika olması ΙΙΙ. Kalp ritminin alınamadığı periyotların olması ΙV. Ventriküler fibrilasyon ritminin tespit edilmesi Kliniktus 181 kere yanıtlandı 3 zor | 12 kolay
30 yaşında erkek hasta ambulans ile acil servise getiriliyor. Hastanın askeri personel olduğu, gün içerisinde yapılan 5 kilometre koşu testi sırasında gelişen göğüs ağrısı nedeni ile testi tamamlayamadığı bilgisine ulaşılıyor. Mevcut şikayeti olmayan hastanın tıbbi öyküsü önem arz etmemektedir. Fizik muayenesi ve riegrafisi normal olarak değerlendirilen hastanın acil serviste yapılan hemogram, rutin kan ve troponin tetkik analizleri de normal sınırlar içerisindedir. Acil servis ekgsi şekilde verilen hastanın mevcut tanısının konulmasında, ekgsinde hangi derivasyonda tespit edilen değişiklikler tipik tanısal değer taşımaktadır? Kliniktus 202 kere yanıtlandı 12 zor | 7 kolay
Aşağıda belirtilen hastalık ve tedavi eşleşmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? Ι. Hasta sinüs sendromu - digoksin ΙΙ. Brugada sendromu - Internal cardioverter defibrillator (ICD) ΙΙΙ. Aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopati - Internal cardioverter defibrillator (ICD) ΙV. Uzun QT sendromu - Beta adrenerjik reseptör blokeri Kliniktus 208 kere yanıtlandı 13 zor | 3 kolay
Hasta sinüs sendromu ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kliniktus 236 kere yanıtlandı 5 zor | 12 kolay
Aşağıda belirtilen konjenital kalp hastalıklarından hangisi, diğer hastalıklar ile kıyaslandığında çocuk yaş grubunda ani kardiyak ölümün daha az karşılaşılan bir nedenidir? Kliniktus 266 kere yanıtlandı 10 zor | 13 kolay
25 yaşında erkek amatör futbolcu, maçın 70. dakikasında ani bir şekilde kendisini yere bırakıyor. Yanında bulunan takım arkadaşı sporcunun nefes almadığını farkederek sağlık görevlilerini çağırıyor. Solunum ve dolaşım arresti olarak değerlendirilen sporcuya yapılan müdahale başarısızlıkla sonuçlanıyor ve eksitus kabul ediliyor. Genç sporcuda gelişen arrest olgusuna neden olan kardiyovasküler patoloji, en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? Kliniktus 278 kere yanıtlandı 6 zor | 13 kolay
85 yaşında bayan hasta bulantı, kusma ve bilinç değişikliği şikayetleri nedeni ile acil servise getiriliyor. Başvuruda vital bulguları; ateş 36 ° C , nabız 50 vuru / dakika, tansiyon 110 / 70 mmHg, bilinç durumu konfüze (GKS:14). Hastanın yapılan tetkiklerinde wbc: 11000, serum glukoz: 167 mg/dl, serum sodyum: 128 mEq / L, serum potasyum 3 mEq/L, serum AST: 35, serum ALT:37 tespit ediliyor. Öyküsünde kalp yetmezliği nedeni ile uzun süredir oral digoksin tedavisi aldığı öğrenilen hastadan dijital intoksikasyonu ön tanısı ile digoksin seviyesi için kan örneği alınıyor. Bu hastada olası dijital zehirlenmesi kliniğinin kronik vasıflı olduğuna aşağıdaki belirti / bulgu veya tetkik sonuçlarından hangisi işaret eder? Kliniktus 282 kere yanıtlandı 31 zor | 7 kolay
50 yaşında erkek hasta gelişen senkop sonrası acil servise getiriliyor. Başvuruda vital bulguları; sistemik tansiyon: 85 / 50 mmHg, nabız: 45 vuru / dakika, ateş 36 ° C. Bilinci açık olan hastanın (GKS:15) harici fizik muayene bulguları normal olarak değerlendiriliyor. Hastanın öyküsünde son 2 yılık süreçte aralıklı çarpıntı ve bayılayazma şikayetleri ile acil servis başvuruları yaptığı bilgisine ulaşılıyor. İlaç kullanım ve travma öyküsü yok. Bu hastanın acil servisteki akut tedavisinde hangi ilacın kullanımı uygun bir seçenek olmaz? Kliniktus 332 kere yanıtlandı 12 zor | 27 kolay
Aşağıdaki anatomik yapılardan hangilerinin beslenmesi büyük oranda arteria coronaria dextra sağlamaktadır? Ι. Nodus sinuatrialis ΙΙ. Nodus atrioventricularis ΙΙΙ. Septum interventriculare ΙV. Facies anterior cordis Kliniktus 316 kere yanıtlandı 17 zor | 17 kolay
Gelişen bir kardiyak arrest olgusunda, aşağıdaki faktörlerden hangisi / hangilerinin eşlik etmesi olguda sağ kalım oranının göreceli olarak yüksek olacağına işaret eder? Ι. Atriyal fibrilasyon ΙΙ. Ventriküler taşikardi ΙΙΙ. Şahitli arrest ΙV. Erken göğüs basısı ve defibrilasyon uygulaması Kliniktus 436 kere yanıtlandı 45 zor | 25 kolay