Acil Tıp Soru Bankası
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) her yeni döneminde minör ve major değişiklikler geçirmektedir. Özellikle 2017 yılı ile birlikte vaka sorularının ve bu soru içerisinde acil servis olgularının miktarı gittikçe artmaktadır. TUS bir textbook sınavıdır. Ancak bununla birlikte hekimin hastayı ve kliniği algılayıp yorumlayabilmesini test eder. Amacımız, meslektaşlarımızın güncel textbook bilgileri ışığında yorumlama ve sentez kabiliyetlerini geliştirebilmektir.
Kliniktus (@kliniktus)
50 soru

★★★★★ (6)

Gelişen bir kardiyak arrest olgusunda, aşağıdaki faktörlerden hangisi / hangilerinin eşlik etmesi olguda sağ kalım oranının göreceli olarak yüksek olacağına işaret eder? Ι. Atriyal fibrilasyon ΙΙ. Ventriküler taşikardi ΙΙΙ. Şahitli arrest ΙV. Erken göğüs basısı ve defibrilasyon uygulaması Kliniktus 406 kere yanıtlandı 45 zor | 25 kolay
Aşağıdaki anatomik yapılardan hangilerinin beslenmesi büyük oranda arteria coronaria dextra sağlamaktadır? Ι. Nodus sinuatrialis ΙΙ. Nodus atrioventricularis ΙΙΙ. Septum interventriculare ΙV. Facies anterior cordis Kliniktus 297 kere yanıtlandı 16 zor | 16 kolay
50 yaşında erkek hasta gelişen senkop sonrası acil servise getiriliyor. Başvuruda vital bulguları; sistemik tansiyon: 85 / 50 mmHg, nabız: 45 vuru / dakika, ateş 36 ° C. Bilinci açık olan hastanın (GKS:15) harici fizik muayene bulguları normal olarak değerlendiriliyor. Hastanın öyküsünde son 2 yılık süreçte aralıklı çarpıntı ve bayılayazma şikayetleri ile acil servis başvuruları yaptığı bilgisine ulaşılıyor. İlaç kullanım ve travma öyküsü yok. Bu hastanın acil servisteki akut tedavisinde hangi ilacın kullanımı uygun bir seçenek olmaz? Kliniktus 309 kere yanıtlandı 11 zor | 25 kolay
85 yaşında bayan hasta bulantı, kusma ve bilinç değişikliği şikayetleri nedeni ile acil servise getiriliyor. Başvuruda vital bulguları; ateş 36 ° C , nabız 50 vuru / dakika, tansiyon 110 / 70 mmHg, bilinç durumu konfüze (GKS:14). Hastanın yapılan tetkiklerinde wbc: 11000, serum glukoz: 167 mg/dl, serum sodyum: 128 mEq / L, serum potasyum 3 mEq/L, serum AST: 35, serum ALT:37 tespit ediliyor. Öyküsünde kalp yetmezliği nedeni ile uzun süredir oral digoksin tedavisi aldığı öğrenilen hastadan dijital intoksikasyonu ön tanısı ile digoksin seviyesi için kan örneği alınıyor. Bu hastada olası dijital zehirlenmesi kliniğinin kronik vasıflı olduğuna aşağıdaki belirti / bulgu veya tetkik sonuçlarından hangisi işaret eder? Kliniktus 261 kere yanıtlandı 30 zor | 7 kolay