Çaparad Fizyoloji Soru Bankası
İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji ekibinden TUS'ta Fizyoloji sorusu kaçırtmayacak soru bankası.
Çapa Radyoloji (@çaparad)
445 soru

★★★★☆ (14)

BOS ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çapa Radyoloji 19 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla desenkronize uyku evresi olarak isimlendirilen evredir? Çapa Radyoloji 17 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin analjezi sistemi içinde yer almaz? Çapa Radyoloji 17 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdaki nörotransmitterlerden hangisi REM uykusunun oluşmasından sorumludur? Çapa Radyoloji 17 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
NMDA reseptörlerini bloke eden iyon aşağıdakilerden hangisidir? Çapa Radyoloji 17 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Glutamat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çapa Radyoloji 15 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Reseptörlerinden fazla miktarda Ca++ girişiyle nöron ölümüne sebep olup inme patogenezinde rol oynayan nörotransmitter ve reseptörü aşağıdakilerden hangisidir? Çapa Radyoloji 15 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Glutaminerjik nörotransmisyonda glutamatın sinaptik etkisini sonlandıran başlıca durum aşağıdaklerden hangisidir? Çapa Radyoloji 16 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Schmidt yarıkları aşağıdaki yapılardan hangisinde bulunur? Çapa Radyoloji 15 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Serebellar öğrenmenin nöronal mekanizmalardan biri olduğu düşünülen postsinaptik hücreye azalmış Ca++ girişi ile ilgili olduğu düşünülen nöronal öğrenme mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Çapa Radyoloji 16 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
I-Post tetanik güçlenme II-Habituasyon III-Long term potansiyalizasyon(LTP) Yukarıdaki nöronal öğrenme mekanizmalardan hangisi/hangileri hücreye artmış Ca++ girişiyle ilgilidir? Çapa Radyoloji 14 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
I-Posttetanik güçlenme II-Alışma III-Uzun süreli baskılanma Yukarıdaki nöronal öğrenme mekanizmalardan hangisi/hangileri hücreye azalmış Ca++ girişiyle ilgilidir? Çapa Radyoloji 13 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Sinapslarda yapısal değişikliğe yol açan uzun süreli bellek oluşumunda rol alan öğrenme mekanizması hangisidir? Çapa Radyoloji 16 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
'Long term' potansiyasyon (LTP) hipokampusta hangi formda olabilir? Çapa Radyoloji 16 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Sinir sisteminde endojen analjezi sisteminde kullanılan nörotransmitter çifti aşağıdakilerden hangisidir? Çapa Radyoloji 31 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi endojen analjezi sistemine ait bölgelerden biri değildir? Çapa Radyoloji 30 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Parkinson hastalığında semptomların oluşumundan sorumlu tutulan nörotransmitterler aşağıdakilerden hangisidir? Çapa Radyoloji 16 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
I-Akinezi II-Bradikinezi III-Dişli çark rijiditesi IV-İstirahat tremoru Yukarıdakilerden hangisi/parkinson hastalığında görülebilir? Çapa Radyoloji 16 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Parkinson hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çapa Radyoloji 15 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Beyincik korteksinde bulunan aşağıdaki hücrelerden hangisinin aksonları birleşerek paralel lifler denilen yapıyı oluşturur? Çapa Radyoloji 22 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Beyincik kortexinde bulunan aşağıdaki hücrelerden hangisi diğerlerinden farklı olarak glutamat salgılar? Çapa Radyoloji 23 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Aşağıdakilerden hangisi serebroserebellum hasarında gözlenebilecek bozuklukluklardan birisi değildir? Çapa Radyoloji 16 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Ardışık hareketlerin yapılmasında görevli filogenetik olarak en yeni bölüm olan serebellum bölümü hangisidir? Çapa Radyoloji 23 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Hasarında amaca uygun hareket bozukluğu ve koordinasyon bozukluğu gözlenen serebellum bölümü hangisidir? Çapa Radyoloji 23 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Propioseptif duyuları alan,ekstremitelerin uç kısım hareketlerinin koordinasyonunu sağlayan,planlanan hareket ile ardışık hareketi karşılaştırma gibi işlevleri olan serebellum bölümü hangisidir? Çapa Radyoloji 23 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Hasarında denge kaybı ve ataksi gözlenen serebellum işlevsel bölümü hangisidir? Çapa Radyoloji 24 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Denge ve göz hareketleriyle ilgili filogenetik açıdan en eski serebellum bölümü hangisidir? Çapa Radyoloji 23 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
I-Dismetri II-Ataksi III-İntansiyonel tremor Serebroserebellum hasarında yukarıdakilerden hangisi/hangileri görülebilir? Çapa Radyoloji 24 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Beyincik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çapa Radyoloji 16 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Beyinde talamusa giden liflerin doğduğu tabaka hangisidir? Çapa Radyoloji 17 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Beyinde bazal ganglionlar,beyin sapı ve omuriliğe giden liflerin doğduğu Betz'in dev hücrelerinin de bulunduğu tabaka hangisidir? Çapa Radyoloji 17 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Beyinde talamustan gelen liflerin sonlandığı bilgilerin beyine giriş tabakası olarak kabul edilen tabaka hangisidir? Çapa Radyoloji 17 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Sinir kas kavşağında glutamat reseptörlerini yoğunlaştıran protein hangisidir? Çapa Radyoloji 16 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Sinir kas kavşağında nikotinik asetilkolin reseptörlerini yoğunlaştıran protein aşağıdakilerden hangisidir? Çapa Radyoloji 17 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi BOS üretimine katkıda bulunan yapılardan birisi değildir? Çapa Radyoloji 18 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
I-Osmolarite II-Magnezyum III-Karbondioksit Yukarıdaki değerlerden hangisi/hangileri nin BOS ile plazma değeri aynıdır? Çapa Radyoloji 17 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi plazma ile karşılaştırıldığında bosta daha yüksek olan değerlerden biri değildir? Çapa Radyoloji 22 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Schwan hücresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çapa Radyoloji 19 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Periferik sinirleriin trofik desteğini sağlayan ve sinir hasarlarında yıkıntıların temizlenmesinde görevli olan glial hücre aşağıdakilerden hangisidir? Çapa Radyoloji 19 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi periferik sinir sisteminde bulunan glia hücresidir? Çapa Radyoloji 20 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Astrositerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çapa Radyoloji 19 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Kan-beyin bariyerinin oluşturulmasında görevli glia hücresi aşağıdakilerden hangisidir? Çapa Radyoloji 18 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Glia limitansın oluşturulmasında görevli glia hücresi aşağıdakilerden hangisidir? Çapa Radyoloji 20 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Pozitifliği ile fibröz astrositomayı diğer glial beyin tömörlerinden ayırt ettiren astrositlere özgü ara flaman hangisidir? Çapa Radyoloji 20 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi astrosit hücrelerinin görevlerinden biri değildir? Çapa Radyoloji 19 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
I-Kafein II-Substance P III-CGRP IV-NO Yukarıdaki moleküllerden hangisi ağrı sinyallerinin oluşumundan sorumludur? Çapa Radyoloji 19 kere yanıtlandı 4 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi ağrı sinyallerinin oluşumundan ve ya şiddetlendirillmesinden sorumlu değildir? Çapa Radyoloji 32 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Malign melanomun sıklıkla metastaz yaptığı,bol pigment içeren bol damarlı gözün besleyici tabakası hangisidir? Çapa Radyoloji 27 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Gözün kornea tabakası ile ilgili hangisi yanlıştır? Çapa Radyoloji 28 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Göze gelen ışık,gözde hangi tabaka ile ilk olarak karşılaşır? Çapa Radyoloji 22 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay