Tus Analiz Soru Bankası
Tus Analiz'in orijinal soru bankası
Tus Analiz (@tusanaliz)
160 soru

★★★★☆ (21)

Eritromisin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tus Analiz 207 kere yanıtlandı 14 zor | 8 kolay
Alfa-1 blokör ilaçların aşağıdaki yan etkilerden hangisini oluşturması beklenmez? Tus Analiz 227 kere yanıtlandı 7 zor | 6 kolay
Aşağıdakilerden hangisi koroner hastalığı açısından olumlu bir göstergedir? Tus Analiz 204 kere yanıtlandı 2 zor | 3 kolay
Siklosporin tedavisinin aşağıdaki durumlardan hangisinde tercih edilmesi beklenmez? Tus Analiz 212 kere yanıtlandı 11 zor | 4 kolay
Psöriazis hastalarında kullanılabilen aşağıdaki ilaçlardan hangisi Fosfodiesteraz 4’ü inhibe eder? Tus Analiz 216 kere yanıtlandı 13 zor | 3 kolay
Meme kanseri tedavisinde kullanılabilen mikrotübül inhibitörü ilaç hangisidir? Tus Analiz 191 kere yanıtlandı 3 zor | 2 kolay
Meme kanseri tanısı alan hastalarda kullanılabilen Palbosiklib aşağıdakilerden hangisini inhibe ederek etkisini gösterir? Tus Analiz 205 kere yanıtlandı 13 zor | 2 kolay
Siklofosfamid kullanımına bağlı gelişen hemorajik sistite aşağıdaki ilaç metabolitlerinden hangisi neden olmuş olabilir? Tus Analiz 217 kere yanıtlandı 6 zor | 1 kolay
Hangisi serotonin sendromuna yol açabileceği için SSRI’lar ile birlikte kullanılmamalıdır? Tus Analiz 213 kere yanıtlandı 8 zor | 1 kolay
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hızlı infüzyonu sonucu histamin liberizasyonu ile vücutta kızarıklığa neden olabilir? Tus Analiz 212 kere yanıtlandı 3 zor | 2 kolay
Sefalosporin grubu ilaçların aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlı gelişen enfeksiyonlarda tercih edilmesi uygundur? Tus Analiz 211 kere yanıtlandı 10 zor | 3 kolay
Aşağıdakilerden hangisi PG I2’nin etkilerinden biri değildir? Tus Analiz 208 kere yanıtlandı 10 zor | 4 kolay
Prostoglandin E1 ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tus Analiz 205 kere yanıtlandı 4 zor | 3 kolay
Yenidoğanda duktus açıklığını sağlamak için kullanılan Alprostadil ek olarak aşağıdaki durumların hangisinde kullanılabilir? Tus Analiz 209 kere yanıtlandı 10 zor | 4 kolay
Gis ve mesane üzerinde daha selektif olan, mide atonisinde peristaltizmi hızlandırmak için kullanılabilen hangisidir? Tus Analiz 210 kere yanıtlandı 6 zor | 3 kolay
Lokal anestezik uygulaması sonrası aşağıdaki duyulardan hangisi en önce kaybolur? Tus Analiz 222 kere yanıtlandı 3 zor | 2 kolay
Aşağıdakilerden hangisi ALS tedavisinde kullanılan NMDA blokörü olan kas gevşeticidir? Tus Analiz 227 kere yanıtlandı 5 zor | 1 kolay
Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılabilen kannabinoid reseptörü antagonisti ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Tus Analiz 233 kere yanıtlandı 7 zor | 5 kolay
Hangisi Fenitoin kullanımında görülebilen yan etkilerden biri değildir? Tus Analiz 256 kere yanıtlandı 16 zor | 4 kolay
Aşağıda verilen Selektif Serotonin Reuptake İnhibitörleri'nden hangisinin yarı ömrü diğerlerine nazaran daha uzundur? Tus Analiz 248 kere yanıtlandı 10 zor | 12 kolay
Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin Progresif Multifokal Lökoensefalopati gelişimine neden olma ihtimali daha yüksektir? Tus Analiz 114 kere yanıtlandı 6 zor | 1 kolay
Candida suşlarına yönelik yapılan araştırmalarda etkenin kültürde üretildiğinde germ tüp oluşturduğu görülüyor. Mısır unlu agarda klamidospor da üreten bu etken aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tus Analiz 107 kere yanıtlandı 1 zor | 2 kolay
İmmun yetmezlikli hastalarda gelişen Histoplasma Capsulatum enfeksiyonu tedavisinde kullanılması gereken en uygun ajan hangisidir? Tus Analiz 108 kere yanıtlandı 4 zor | 1 kolay
Strongyloides Stercoralis bulaşında rol alan form hangisidir? Tus Analiz 112 kere yanıtlandı 4 zor | 3 kolay
Hayvan ısırıklarında etken olarak saptanabilen Staf. Intermedius’u S. Aureus’tan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Tus Analiz 114 kere yanıtlandı 13 zor | 2 kolay
Aşağıdakilerden hangisi Menengokoksik Menenjit için kötü prognoz bulgularından biri değildir? Tus Analiz 113 kere yanıtlandı 5 zor | 3 kolay
KLL tanılı 71 yaşındaki hasta ilerleyici bilinç kaybı ve nörolojik defisitlerle karakterize klinik tablo ile değerlendiriliyor. Bir süre sonra exitus gerçekleşen hastanın postmortem beyin biyopsisinde oligodendrositler içerisinde zarfsız ve ikozohedral yapıda DNA virüs partiküllerine rastlanıyor. Aşağıdaki etkenlerden hangisi bu hastalıktan sorumludur? Tus Analiz 111 kere yanıtlandı 3 zor | 1 kolay
18 aylık bir erkek çocukta ani başlayan yüksek ateş 2 gün sürmüş ve aniden normale dönmüştür. Ateş düştükten sonra çocukta, boyundan başlayıp aşağı doğru yayılan makülopapüler döküntü görülmüştür. Bu hastada aşağıdaki virüslerden hangisi tablodan sorumludur? Tus Analiz 124 kere yanıtlandı 14 zor | 3 kolay
Ayağında ağrısız kitleler ve şekil bozukluğu nedeniyle polikliniğe başvuran 27 yaşında erkek hastanın ayağından akıntı geldiği gözleniyor. Alınan biyopsi materyalinde septalı 2-4 mikrometre çapında hifler ve klamidokonidialar gözleniyor. Bu hastalıkta en olası etken hangisidir? Tus Analiz 114 kere yanıtlandı 1 zor | 3 kolay
Hücresel immünite defekti nedeniyle izlenmekte olan 8 yaşındaki bir çocukta, ani gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tetkiklerde; monositlerin, alveoler makrofajların ve kemik iliği hücrelerinin sitoplazmasında kapsülsüz blastosporlar görülüyor. Klinikten sorumlu olan etkenin doğada bulunan formu hangisidir? Tus Analiz 111 kere yanıtlandı 5 zor | 2 kolay
21 yaşında bir erkek hasta öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile geliyor. Hasta şikayetlerinin özellikle sabahları fazla olduğunu söylüyor. Öyküsünden daha önce geçirdiği bir hastalığı olmadığı öğreniliyor. Hasta yakın zamanda gezmek için uzak doğuya gittiğini ve orada yöresel yemekler yediğini söylüyor. Hastanın yediği aşağıdaki besinlerden hangisinin bu etkenin bulaşında rol almış olma olasılığı daha fazladır? Tus Analiz 125 kere yanıtlandı 5 zor | 1 kolay
38 yaşındaki kadın hasta karın ağrısı, bulantı, kilo kaybı ve duyu kaybı şikayetleri ile kliniğe başvuruyor. Öylüsünden 2 ay önce uzak doğuya seyahat ettiği ve suşi yediği öğreniyor. Yapılan tetkiklerinde B12 vitamini eksikliği ve megaloblastik anemi saptanıyor. Bu etken ile alakalı olarak hangisi yanlıştır? Tus Analiz 129 kere yanıtlandı 5 zor | 3 kolay
Naegleria Fowlerii parazitinin bulaşı ile ilgili en olası senaryo hangisidir? Tus Analiz 126 kere yanıtlandı 2 zor | 2 kolay
Aşağıdakilerden hangisi ventilatör ilişkili pnömonide etken olarak saptanan Serratia cinsi bakteriler ile Moraxella Cataralis'in ortak özelliğidir? Tus Analiz 140 kere yanıtlandı 8 zor | 2 kolay
Hayvan ısırığı ile gelen hastada aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır? Tus Analiz 143 kere yanıtlandı 7 zor | 1 kolay
Mikrobiyoloji laboratuvarında Nocardia’ları Aktinomiçeslerden ayırmada aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılabilir? Tus Analiz 140 kere yanıtlandı 4 zor | 0 kolay
Gri renkli, balık kokulu vajinal akıntısı olan genç bir kadın hastada akıntının mikroskopik incelemesinde geniş epitel hücrelerine yapışmış kokobasiller görülmektedir. Bu hastada görülen kliniğe yönelik en kuvvetli tanısal değere sahip olan bulgu hangisidir? Tus Analiz 153 kere yanıtlandı 2 zor | 2 kolay
15 yaşında çocuk 3 gündür devam eden şiddetli ishal yakınmasıyla acil sevise başvuruyor. Dışkı kültürü -2 ile +8 C’de soğukta zenginleştirme yöntemiyle özel bir besiyerine ekildiğinde, hareketli basillerden ürediği saptanıyor. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? Tus Analiz 152 kere yanıtlandı 0 zor | 4 kolay
22 yaşında kadın hasta, ani başlayan 41 Derece ateş, bulantı ve kusma, basmakla solmayan purpurik deri döküntüleri ile başvuruyor. Kan basıncı 90/40 mm/Hg ve nabzı 130 bulunuyor. Bu etken ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Tus Analiz 163 kere yanıtlandı 13 zor | 3 kolay
AML tanısıyla kemoterapi alan bir hastada gelişen septisemi sonrası deride hemorajik, nekrotik, etrafı eritemli lezyonlar ortaya çıkmıştır. Mikrobiyolojik inceleme sonucunda gram negatif, non fermentatif, oksidaz pozitif bakteri saptanmıştır. Hastada tariflenen lezyon hangisidir? Tus Analiz 161 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Kızamıkçık enfeksiyonunun bulaştırıcılık dönemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tus Analiz 157 kere yanıtlandı 9 zor | 7 kolay
14 yaş erkek obez hasta polikliniğe kontrol için getiriliyor. Hastada her iki gözde yaygın pigmentasyonlar olduğu da görülüyor.Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi daha az beklenir? Tus Analiz 129 kere yanıtlandı 7 zor | 3 kolay
3 yaşında bir çocuk febril nöbet geçirmesi nedeniyle acil servise getiriliyor. Öyküsünde bu nöbetlerin 12 aylık iken başladığı, 2-3 ayda bir tekrarladığı öğreniliyor. Hastada son 1 senedir de absans tipi nöbetlerin de görüldüğü öğreniliyor. Bu hastada aşağıdaki mutasyonlardan hangisinin görülmesi daha olasıdır? Tus Analiz 132 kere yanıtlandı 17 zor | 1 kolay
4 aylık bir çocukta makrosefali mevcuttur. Bu hastada tanı için ileri tetkikler planlanıyor. Ağır hipotoni mevcut olan hastada yapılan incelemede aspartoaçilaz enzim eksikliği olduğu gösteriliyor. Bu hastada en olası tanı hangisidir? Tus Analiz 127 kere yanıtlandı 6 zor | 3 kolay
18 aylık erkek çocuk pnömoni tanısı ile takip ediliyor. Özgeçmişinden sık olarak üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvurduğu öğreniliyor. Hastaya yapılan testlerde IgA ve IgG düzeyleri düşük, IgM düzeyleri ise normalin üst sınırında saptanıyor. Bu hastada aşağıdaki etkenlerden hangisine yönelik pnömoni riski spesifik olarak artmıştır? Tus Analiz 132 kere yanıtlandı 11 zor | 1 kolay
6 yaşında erkek hasta 2 gündür olan subfebril ateş ve halsizlik şikayetleri nedeniyle getiriliyor. Hastayı muayene eden hekim kızamıkçıktan şüpheleniyor. Bu hastada görülebilecek döküntüye ait aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tus Analiz 134 kere yanıtlandı 4 zor | 2 kolay
4 yaşında erkek çocuk karın şişliği nedeni ile muayeneye getiriliyor. Karın sol üst kadranda kitle palpe edilen hastada hemihipertrofi de mevcut. Hastadan alınan idrar örneği incelemesinde mikroskopik hematüri saptanıyor. Bu hastalıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tus Analiz 135 kere yanıtlandı 8 zor | 1 kolay
6 aylık bir bebek ailesi tarafından kalbinin çok hızlı attığı gerekçesiyle acil servise getiriliyor. Çekilen ekg’de kalp tepe atımı 220/dk olarak saptanan bebeğin ekg’sinde P dalgaları görülemiyor. Bu hastada hemodinaminin stabil olduğu gözleniyorsa ilk uygulanması gereken tedavi yaklaşımı hangisidir? Tus Analiz 154 kere yanıtlandı 6 zor | 2 kolay
Ekg’de sol aks sapması ve sol ventrikül hipertrofisi bulunan bebeğe aynı zamanda siyanozun da eşlik etmesi aşağıdaki tanılardan hangisini düşündürür? Tus Analiz 160 kere yanıtlandı 5 zor | 1 kolay
Asiyanotik olan yenidoğan bir bebekte Ekg’de sol aks sapması ve sol ventrikül hipertrofisi saptanmış ise en olası tanınız hangisi olur? Tus Analiz 159 kere yanıtlandı 6 zor | 2 kolay