TUSPECIAL | Vaka Analiz
Türkiye'nin en hızlı satan ve rekor kıran kitabından seçme sorular Tuspecial kalitesiyle Curiosmo'da!
Tuspecial (@Tuspecial)
50 soru

★★★★☆ (16)

47 yaşında erkek hasta nefes almada güçlük ve konuşma zorluğu nedeni ile acil servise başvuruyor. Balık kılçığı yutmuş olabileceğini söyleyen hastada paroksismal öksürük de başlıyor. Orofarenksinin ve larinksin görüntülemesinde, sağ piriform fossaya yerleşmiş bir balık kılçığı görülüyor. Balık kılçıklarını başarıyla çıkardıktan sonra hasta rahatlıyor, ancak öksüremiyor. Bu hastada bozulmuş öksürük refleksinden aşağıdaki sinirlerin hangisinin hasarı sorumludur? Tuspecial 50 kere yanıtlandı 3 zor | 2 kolay
39 yaşında erkek hasta, sağ testisinde ağrısız şişlik ile üroloji polikliniğine başvuruyor. Yapılan sonografik görüntüleme ve marker pozitifliği sonrası hastaya seminom tanısı konulup orşiektomi planlanıyor. Aşağıdaki lenf nodları grubundan hangisinin tutulma olasılığı daha yüksektir? Tuspecial 45 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
30 yaşındaki erkek hasta sağ elde güçsüzlük nedeniyle nöroloğa başvuruyor. 2 ay önce sağ elinin yaralandığı bir trafik kazası geçirdiği öğrenilen hastanın muayenesinde özellikle 2, 4 ve 5. Parmaklarda adduksiyonun zayıf olduğu görülüyor. Aşağıdaki kas gruplarından hangisi daha çok etkilenmiştir? Tuspecial 47 kere yanıtlandı 3 zor | 1 kolay
16 yaşında bir genç, sağ elinde fazla miktarda kanama ile acil servise başvuruyor. Yaklaşık 30 dakika önce, “anatomik enfiye çukuru” bölgesine keskin bir bıçakla darbe aldığı bir kavgaya karışmış. Hastanın kanamasından hangi arterin sorumlu olması en olasıdır? Tuspecial 47 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
60 yaşında bir hasta geceleri uykudan uyandıran abdominal ağrı şikayet ile polikliniğe başvuruyor. Ağrısı, geçen ay haftada birkaç gece olmuş. Ayrıca öğleden sonraları da ara sıra rahatsızlık yaşıyor. Hastanın öyküsü ve fizik muayenesinin geri kalanı normal. Doktor, hastayı mide asidi testi ve endoskopi için gastroenteroloğa yönlendiriyor ve asit üretiminin ciddi miktarda arttığı ve peptik ülserinin olduğu görülüyor. Bu ülser midenin en çok hangi bölgesinde bulunur? Tuspecial 50 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Aşağıdakilerden hangisi, enzim doymuşken alkol dehidrojenaz tarafından katalize edilen metabolizma yoluyla eliminasyonu tarif etmek için kullanılan bir terimdir? Tuspecial 48 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
Somatostatin aşağıdaki ilaç-reseptör ilişkilerinden hangisini kullanarak etkisini gösterir? Tuspecial 46 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
17 yaşında bir erkek hasta, baş ağrısı için bir tablet naproksen almıştır. Naproksen, pKa değeri 5.2 olan zayıf bir asittir. Bu ilacın yüzde kaçı plazmada çözünmüş halde bulunur? Tuspecial 44 kere yanıtlandı 6 zor | 1 kolay
63 yaşında hipertansiyon hastasına hidroklorotiyazit tedavisi başlanıyor. Hidroklorotiyazit’in pKa değerinin 9 olduğu düşünüldüğünde ilaç, sindirim sisteminin aşağıdaki bölümlerinden hangisinden daha fazla miktarda absorbe olur? Tuspecial 45 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Astımı olan 22 yaşındaki kadın hastaya albuterol inhalasyonu reçete ediliyor. Albuterol, 239 dalton moleküler ağırlığına sahip bir bronkodilatör ajan olduğu düşünüldüğünde, aşağıdaki permeasyon işlemlerinden hangisi, ilacın bronşiyal mukoza yoluyla transferini en muhtemel kılmıştır? Tuspecial 43 kere yanıtlandı 3 zor | 1 kolay
37 yaşında bir erkek, birkaç gün önce boynunun ön kısmında olan küçük bir kitle ile doktora başvuruyor. Kitle ağrılı değil ve yutkunmasını etkilemiyor. Kilosunda bir değişiklik olmamış yakın zamanda. Nöroblastomunu olan hasta 15 yaşında tedavisi esnasında radyasyona maruz almış. Muayenede, sağ tiroid lobülünde 2.2 cm boyutunda hassas olmayan bir nodül palpe ediliyor. Servikal lenfadenopatisi de var. Kan basıncı 118/75 mm Hg, solunum 17 / dak, nabız 67 / dak ve vücut sıcaklığı 37.5 ° C. Laboratuar sonuçları: 136 mmol / L Na +, 4.2 mmol / L K +, Cl-90 mmol / L ve 24 mmol / L bikarbonat. Aşağıdaki faktörlerden hangisi bu hastada prognozu daha da kötüleştirir? Tuspecial 60 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
17 yaşında bir erkek hasta acil servise baş ağrısı, çarpıntı ve aşırı terleme şikayetleri ile başvuruyor. Böbrekte kalsiyum oksalat taşı öyküsü var. Alkol kullanmıyor veya sigara içmiyor. Annesi tiroid kanserinden vefat etmiş. Vital bulgular, 37.1 ° C vücut sıcaklığı, 200/110 mm Hg kan basıncı ve 118 / dak nabız. 24 saatlik idrar kalsiyumu, serum metanefrinler ve serum normetanefrin seviyeleri yükselmiştir. Bu hastanın durumundan aşağıdaki genlerden hangisi sorumludur? Tuspecial 56 kere yanıtlandı 1 zor | 2 kolay
43 yaşında bir kadın hasta, 2 hafta boyunca yutmasını çok zorlaştıran boyun ön tarafındaki şişlik ile başvuruyor. Son 6 haftadır kabızlığı ve genel yorgunluğu varmış. Ayrıca adet kanaması ağır geçiyormuş; ve genellikle aşırı derecede üşüyormuş. Öte yandan, kontrol altında olan astım ve bahar allerjisi var. Muayenede tiroid taş gibi sert, hassas ve asimetrik olarak genişlemiştir. Ağrılı yutma şikayeti de vardır. Laboratuvar sonuçlarında serum T4 seviyesi 4.4 μg / dL ve TSH düzeyi 6.2 mU / L olarak çıkmıştır. Radyonüklid tiroid taramasında, nodülün düşük radyoaktif iyot alımına sahip olduğu görülüyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada bulunabilecek en olası patolojidir? Tuspecial 55 kere yanıtlandı 1 zor | 2 kolay
45 yaşındaki G4P3 kadın, takip için endokrinolojiye başvuruyor. 36 yaşında menapoza girmiş. Yorgun hissediyor, işine konsantre olamıyor ve ellerinde titremenin başlamasından dolayı klavyede uygun şekilde yazı yazamıyor. Şikayetleri yaşam kalitesini etkiliyor. Hastanın kan basıncı 124/83 mm Hg, nabız 91 / dk, solunum 17 / dk ve vücut sıcaklığı 36.7 ° C. Fizik muayenede ağrısız, minimal ve dağınık bir tiroid büyümesi tesbit ediliyor. Aşağıdaki patolojik bulgulardan hangisine sahip olması en muhtemeldir? Tuspecial 60 kere yanıtlandı 4 zor | 1 kolay
28 yaşında erkek hasta acil servise bir saattir olan şiddetli pulsatil baş ağrısı ile başvuruyor. Ara sıra çarpıntısı da oluyormuş. Geçmişte de baş ağrısı çektiği dönemler olmuş. Sigara ve alkol kullanmıyor. Herhangi bir yasadışı uyuşturucu madde kullanmıyor. Vücut sıcaklığı 37 °C, solunum 25 / dk, nabız 107 / dak ve kan basıncı 221/161 mm Hg. Laboratuvar sonuçlarında plazma metanefrin düzeyi yüksek. Bu hastanın yönetiminde bir sonraki en iyi adım nedir? Tuspecial 59 kere yanıtlandı 3 zor | 1 kolay
34 yaşında kadın hasta acil servise belirgin hipotansiyon ve taşikardi ile başvuruyor. Muayenesinde santral venöz basıncı düşük ve kalp debisi yüksek, ateşi 38.9 ° C'dir. Doktor, gram negatif bir bakteriyel enfeksiyondan şüpheleniyor. Hastada laktat seviyesinin yüksek olduğu tespit ediliyor. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin bu duruma katkısı vardır? Tuspecial 46 kere yanıtlandı 4 zor | 2 kolay
Hepatit C enfeksiyonu öyküsü bulunan 58 yaşında bir erkek hasta, kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle doktoruna başvuruyor. Son 6 ay içinde 6.8 kg kaybetmiş. Hayati bulgular normal sınırlar içindedir. Fizik muayene sarılık, splenomegali ve caput medusa görülüyor. Tam metabolik panel isteniyor. Hepatik hasarı göstermede en hassas olan hangisidir? Tuspecial 42 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
42 yaşındaki bir göçmen hastaya tekrarlayan epigastrik ağrı atakları nedeniyle özofagogastro-duodenoskopi yapılıyor. Ayrıca son 6 ayda önemli miktarda kilo kaybetmiş bunun için vitamin takviyesi alıyormuş. Endoskopide proksimal duodenumda kanama ülseri görülüyor. Bununla birlikte, gaitada gizli kan testi negatif saptanıyor. Laboratuar testleri, serum demir seviyesini 130 g / dL olarak ölçülüyor. Bu hastanın laboratuvar bulguları için aşağıdaki maddelerden hangisinin aşırı alınması ile ilişkilidir? Tuspecial 42 kere yanıtlandı 6 zor | 4 kolay
55 yaşında bir kadın oğlunun eşliğinde aile hekimine başvuruyor. Oğlu, doktora, annesinin diyetinde çok fazla şeker almasından endişe duyduğunu ve kan şekeri seviyelerini takip etmediğini söylüyor. Önceki laboratuvar sonuçlarında % 8.7'lik HgA1c görülüyor. Muayenesinde kan basıncı 130/87 mm Hg ve kilosu 102 kg'dır. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada glukoz taşınımının en çok etkilendiği yerdir? Tuspecial 44 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
41 yaşındaki bir kadın, yorgunluk şikâyeti ile polikliniğe başvuruyor. Tıbbi öyküsünde HT olan hasta oral kontraseptif ve klortalidon kullanıyor. Her gün yaklaşık bir şişe şarap içtiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde soluk gözüken hastanın, konjuktivaları da soluk yapılan hemogram tahlilinde 10 g / dL'lik hemoglobin, ortalama eritrosit hacmi (MCV) 108 fl olarak görülüyor. Hastada aşağıdakilerden hangisinin serum seviyesi artmış olması muhtemeldir? Tuspecial 44 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
42 yaşında kadın hasta bir haftadır süren halsizlik nedeni ile polikliniğe başvuruyor. Tinea capitis tedavisi için son 4 haftadır oral flukonazol kullandığını öğreniliyor. Ayrıca kahveyi sevdiğini ve genellikle her gün 4-6 fincan kahve tükettiğini söylüyor. Fizik muayene doğal. Laboratuvar değerlendirmesinde serum potasyum seviyesinin 3.1 mmol / L (3.1 mEq / L) olduğunu görülüyor. Hastaya çekilen EKG de aşağıdaki bulgulardan hangisinin mevcut olması muhtemeldir? Tuspecial 53 kere yanıtlandı 5 zor | 0 kolay
Bir moleküler biyolog, kalp uyarımını düzenleyen farklı tipteki iyon kanallarını araştırıyor. Miyokardiyum boyunca da mevcut olan sinoatriyal düğümde voltaj kapılı bir kalsiyum kanalı tanımlar. Kanal, -40 mV membran potansiyelinde aktive edilir, gerilime bağlı inaktivasyona uğrar ve nifedipine karşı oldukça hassastır. Sinoatriyal düğümdeki aksiyon potansiyelinin aşamalarından hangisine biyologun çalıştığı kanaldaki iyon akımları aracılık eder? Tuspecial 49 kere yanıtlandı 5 zor | 0 kolay
Histopatolojik analiz için bir cerrahi numune alınıyor alınan numunenin bir kısmı kesiliyor ve hematoksilen ve eozin ile boyandığı görülüyor. Kalan kısım analiz ediliyor ve tip II kollajen ve kondroitin sülfat içerdiği bulunuyor. Aşağıdaki yapılardan hangisi büyük olasılıkla bu cerrahi numunenin kökenidir? Tuspecial 49 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Sekiz yaşında bir erkek çocuk boyun ameliyatından sonra takip edilmek üzere cerrahi servise yatırılıyor ve oral alımı kapatılıyor. İshal, kusma veya dehidrasyon bulgusu olmayan hastanın hesaplanan sıvı gereksinimi 1500 mL / gün'dür. Bununla birlikte, 24 saat boyunca 2000 mL intravenöz izotonik sıvı alan hastanın dolaşım sisteminde aşağıdaki fizyolojik parametrelerden hangisinin artması daha muhtemeldir? Tuspecial 45 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Gelişimin üçüncü haftasında, blastuladan gastrula ve nihayetinde embriyo oluşumundan sorumlu çeşitli farklılaşma işlemleri olur. Bu farklılaşma, sonunda çeşitli vücut sistemleri haline gelen hücre kökenleri oluşur. Bu aşamada karaciğerin oluşumundan sorumlu olan hangisidir? Tuspecial 54 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
51 yaşında erkek hasta acil servise şiddetli göğüs ağrısı ve yanma hissi ile başvuruyor. 2 saat önce yanlışlıkla şantiyede bir bardak sıvı içmiş. Sıvının daha sonra çamaşır suyu olduğu öğrenmiş. Vitallerinde kan basıncı 100/57 mm Hg, solunum hızı 21 / dk, nabız 84 / dk ve ateş 37,7 ° C'dir. BT taramasında mediastende hava görülüyor. Bu hastanın durumunda sonraki adım için aşağıdakilerden hangisi tercihtir? Tuspecial 55 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
71 yaşında erkek hasta acil servise karında sol alt kadranda akut başlangıçlı ağrı ve masif rektal kanama ile başvuruyor.. Bu belirtiler 3 saat önce başlamış ve gastrointestinal bozukluklar açısından aile öyküsü yok. Vitallerinde Ateş: 38.2 ° C, kan basıncı 90/60 mm Hg ve nabız 110 / dk'dır. Fizik muayenede, hasta uykulu görünüyor ve batında sol alt kadranda hassasiyet ve defans var. Flexible sigmoidoskopi yapılan hastada sigmoid kolonda akut mukozal iltihaplı, dağınık, multibl divertikül görülüyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hasta için en iyi başlangıç tedavisidir? Tuspecial 52 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
57 yaşında bir erkek hasta son 1 aydır olan defakasyon sırasında perianal bölgede ağrı nedeni ile başvuruyor. Anüsünün etrafından akıntı ve dışkılama sırasında parlak kırmızı kanamadan şikayetçi. Hasta, diğer erkeklerle korunma yöntemi kullanmadan cinsel ilişkide bulunduğunu söylüyor. Fizik muayenesinde dokunmakla ağrılı sertlik ve ağrılı ve ödemli verrüköz anal kıvrımlar görülüyor. Yapılan proktosigmoidoskopide anal kanalda ülser görülüyor. Biyopsi alınıyor ve patolojiye gönderiliyor. En olası tanı nedir? Tuspecial 59 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
69 yaşındaki kadın, bilinci kapalı bir şekilde acil servise getiriliyor. Muayenesinde vücudunda yaygın purpuralar olduğu ve burun kanaması olduğu görülüyor. Kızı, hastaya 61 yaşında immün trombositopenik purpura tanısı konduğunu ve tedavi olarak kısa bir zaman önceye kadar kortikosteroid tedavisi aldığını söylüyor. Mevcut trombosit sayısı 4000 / mm3'tür. Aşağıdakilerden hangisi şu an için en uygun tedavidir? Tuspecial 61 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Morbid obez 45 yaşında kadın hasta, bulantı, ishal ve halsizlik şikayeti ile acil servise başvuruyor. Yedi hafta önce laparoskopik gastrik bypass ameliyatı olduğu öğreniliyor. Ameliyattan bu yana 15 kg kaybetmiş ve şu anda BMI'si 41 kg / m2'dir. Kullandığı tek ilaç vitaminmiş. Kan basıncı 84/40 mm Hg, kalp hızı 127 / dak. Ateşi yok . Karnı şişkin ,hassasiyeti mevcut, perküsyon ile timpanik olan hastanın ADBG sinde , belirgin distal dekompresyonlu barsaklar ve batında serbest hava olmadan yaygın şekilde dilate olmuş ince barsaklar görülüyor. Bu hastanın tanısı ne ile ilgili olabilir? Tuspecial 59 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
35 yaşındaki kadın hasta, son 3 aydır olan rektal kanama şikayeti ile polikliniğe başvuruyor. Kolonoskopide geniş, düz, bir adenom saptanmış. Büyükannesi, annesi ve kız kardeşine sırasıyla 65, 50 ve 40 yaşlarında non-polipozis kolorektal kanser teşhisi konulmuş. Lezyonun histopatolojik incelemesinde villöz histoloji ve yüksek dereceli displazi görülüyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın durumunun altında yatan en olası patolojidir? Tuspecial 69 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
22 yaşında bir erkek hasta son 1 aydır olan kilo kaybı ve halsizlik şikayeti ile polikliniğe başvuruyor. Son zamanlarda kötü kokulu ve açık renkli dışkısı olduğu öğreniliyor. Tıbbi öyküsünde iyi kontrol edilen kistik fibrozis hastası olduğu öğreniliyor. Nefes darlığı, göğüs veya karın ağrısı, bulantı, kusma veya melenası yok. Fizik muayenesinde derisi solgun ve kuru. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın mevcut durumuna neden olan malabsorpsiyon sendromunun en muhtemel etiyolojisi olabilir? Tuspecial 71 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
22 yaşında kadın hasta, acil servise son 3 gündür olan boynunun ortasında ağrılı şişlik ile başvuruyor. Nefes alırken zorlanan hastanın yutkunurken ağrısı olmuyormuş. Muayenede, boynun ön tarafında orta hatta kırmızı, 5 x 5 cm, hassas, pulsatil olmayan, bir kitle görülüyor. Hastanın boyun apsesi drene ediliyor. Bu hastadaki doku boşluğunda irin varlığından aşağıdaki mekanizmalardan hangisi sorumludur? Tuspecial 67 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
42 yaşında kadın hastanın ayak bileği eklemlerinde ağrı, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri var. BT taramasında, her iki akciğerde çok sayıda granülomun yanı sıra bilateral hiler lenfadenopati görülüyor. Muayenede gövde üzerinde deri nodülleri görülüyor. Eritrosit sedimantasyon hızı, anjiyotensin dönüştürücü enzim ve serum kalsiyum seviyeleri yüksek olarak tespit ediliyor. En olası tanı nedir? Tuspecial 67 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
48 yaşındaki kadın, yorgunluk şikayeti ile kliniğe başvuruyor. Hasta yemek yerken dilinde ağrı olduğu için zorluk çektiğini söylüyor. Hastanın muayenesinde soluk konjuktiva ve soluk cilt dikkat çekiyor. Abeslang ile yapılan dil muayesinde dokunmaya hassas, pürüzsüz, kırmızı bir dili olan hastanın glossit olduğu düşünülüyor. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bu hasta için daha olasıdır? Tuspecial 72 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
3 yaşında bir çocuk rutin muayenesi için çocuk doktoruna getiriliyor. Ailesi, kızlarının davranışlarında bir miktar gerileme gördüklerini söylüyor. Hayatının ilk 18 ayında gelişimi normalmiş 'ben', 'anne' gibi kelimeler söylemeye başlamış ve kelimeleri birbirine bağlıyormuş. Ayrıca basit talimatları takip etmeyi de öğrenmiş. Ancak, geçtiğimiz birkaç ay boyunca, daha önce öğrendiği bazı şeyleri unuttuğunu ve yürümekte zorlandığını fark etmişler. Muayenede, doktorla göz teması kurmuyor ve yavaş cevaplar veriyor. Ellerini kucağında tekrar tekrar sıktığı görülüyor. Bu davranışsal gerilemeden aşağıdaki genetik kalıtım kalıplarından hangisi sorumludur? Tuspecial 78 kere yanıtlandı 6 zor | 0 kolay
2 yaşında erkek çocuk öksürük nedeniyle annesi tarafından getiriliyor. Anne, çocuğun birkaç kez öksürdükten sonra kustuğunu söylüyor. Bilinen bir alerjisi yok. ateşi 38,5 °C, nabız 120 / dk, solunum 33 / dk, kan basıncı 101/54 mm Hg ve oksijen doygunluğu oda havasında% 96'dır. Çocuk, nefes almakta güçlük çekiyor. Öksürük ataklarından sonra inhalasyon sırasında “boğmaca” sesi duyuyor. Yüzünde peteşi görülen hastadan, nazofarengeal sürüntü, kültür ve PCR için gönderilir. Bu hasta için aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi önerilir? Tuspecial 76 kere yanıtlandı 4 zor | 2 kolay
Altı günlük yenidoğan, dün gece başlayan yüksek ateş nedeniyle annesi tarafından acil servise getiriliyor. Annesi, 38. gebelik haftasında evde sorunsuz bir vajinal doğum yoluyla doğduğunu ve düne kadar bebeğin sağlıklı olduğunu söylüyor. Ateşi 39.5 ° C , nabız 155 / dk, solunumları 45 / dk ve O2 saturasyonu oda havasında % 92'dir. Uyuşuk ve uyaranlara yanıtları az olan hastanın başı hızla göğsüne getirildiğinde bacaklarınının fleksiyona geldiği görülüyor. Annenin yalnızca birkaç doğum öncesi muayenesi olduğu öğreniliyor. Bu hastada enfeksiyonunun en muhtemel kaynağı nedir? Tuspecial 77 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
23 yaşında 24. gebelik haftasında hasta doğum öncesi takip amaçlı kadın doğum uzmanına başvuruyor. 5 yıldır tip 1 diabetes mellitus nedeni ile insülin tedavisi alıyormuş. Ayrıca, darlık nedeni ile balon valvotomisi yapılması tavsiye edilen mitral darlığı var. Ateş 37.1 ° C , kan basıncı 120/60 mm Hg ve nabız 90 / dakikadır. Rasgele kan şekeri değeri 220 mg / dL ve HbA1C % 8,5'tir. Hamileliği ile ilgili olası komplikasyonları öğrenmek istiyor. Aşağıdaki kardiyak komplikasyonlardan hangisi için bebeği yüksek risk altındadır? Tuspecial 76 kere yanıtlandı 4 zor | 0 kolay
Gebeliğin 28. haftasında acil sezaryen ile doğan yeni doğmuş bir erkeğin doğum ağırlığı 1.2 kg'dır. Doğumdan 4 saat sonra solunum sayısı artan bebeğin ekspiratuar hırıltıları ve subkostal retraksiyonları başlıyor. Akciğer grafisinde bilateral diffüz retikülogranüler opasiteler ve akciğer genişlemesi görülüyor. Ekokardiyo-grafisinde soldan sağa şant ile patent duktus arteriosus ve aşırı sıvı yüklenmesi bulguları mevcut. Çocuk doktoru, kanalın kapanmasını kolaylaştırmak için intravenöz indometazin uyguluyor. Aşağıdaki etkilerden hangisi bu ilacın etki mekanizmasını en iyi açıklar? Tuspecial 76 kere yanıtlandı 5 zor | 2 kolay
Vankomisin moleküler yapısı olarak büyük bir antibiyotiktir. Bazı mikroorganizmalar vankomisine doğal dirençli olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tedavisinde vankomisin verilir? Tuspecial 142 kere yanıtlandı 10 zor | 4 kolay
69 yaşında erkek hasta AML nedeniyle hematoloji kliniğinde takip ediliyor. Kemoterapiyi takip eden süreçte absolü nötrofil sayısı 450 olan hastaya piperasilin tazobaktam tedavisi başlanıyor. Beslenmesi iyi olmadığından hastaya santral venöz kateter açılarak TPN başlanıyor. Takip eden süreçte hastanın absolü nötrofil sayısı giderek azalıyor ve en son sıfırlanıyor. Ayrıca kateter yerinde kızarıklık ve akıntı olduğu görülüyor. Genel durumu kötüleşen hasta yoğun bakıma alınıyor. Santral kateteri çekilerek ucu kültüre gönderiliyor ve Corynebacterium spp. olarak raporlanıyor. Buna göre hastadaki mevcut duruma hangisi neden olmuş olabilir? Tuspecial 127 kere yanıtlandı 7 zor | 3 kolay
Streptococcus pneumoniae klinik pratikte önem arz eden gram pozitif, kapsüllü ve alfa hemolitik bir diplokoktur. Kesin tanısı Quellung reaksiyonu da denen kapsül şişme testiyle konulmakla bereber hızlı tanı gereken durumlarda lateks aglütinasyon yöntemi tercih edilir. S.pneumoniae’yı diğer streptokoklardan ayıran bazı özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir? Tuspecial 127 kere yanıtlandı 10 zor | 2 kolay
49 yaşındaki erkek çiftlik çalışanı ani başlayan ateş, nefes darlığı, öksürük, balgam şikayetleriyle acil servise başvuruyor. Akciğer filminde infiltratif alanları olan hastaya pnömoni tanısı konularak CURB-65 kriterlerine göre yatış endikasyonu olmadığı için oral tedavi reçete ediliyor. Ancak 2 gün sonra hasta acile hipotansiyon, takipne, taşikardi, nefes darlığı ve bilinç kaybıyla başvuruyor. YBÜ yatışı yapılan hastaya çekilen toraks BT’de nekrotizan pnömoni olduğu görülüyor. Entübasyon sonrası alınan derin trakeal aspirasyon materyalinde MRSA üremesi olan hastada bu tablodan sorumlu en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Tuspecial 140 kere yanıtlandı 7 zor | 1 kolay
Perfore apandisit nedeniyle opere edilen ve entübe olarak yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastanın, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisinin 11. gününde yeni gelişen ateş yüksekliği ve hipotansiyon görülüyor. Total parenteral nütrisyon uygulaması yapılan juguler ven kateterinden alınan kültürde Candida parapsilosis ürüyor. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Tuspecial 145 kere yanıtlandı 6 zor | 1 kolay
Romatoid artrit nedeniyle 11 aydır steroid kullanan 62 yaşındaki kadın hasta diyabetik ketoasidoz nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Bu sırada sol göz çevresinde kızarıklık ve şişlik fark edilerek sinüs tomografisi çekiliyor. Sol frontal sinüste dansite artışı, kemiklerde destrüksiyon ve minimal serebrit tespit edilen hastaya cerrahi debridman yapılıyor. Debridman materyalinin patolojik incelemesinde dik açı ile dallanan mantar hifleri görülüyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın tedavisinde kullanılabilecek en uygun ajandır? Tuspecial 160 kere yanıtlandı 5 zor | 0 kolay
10 ay önce böbrek transplantasyonu öyküsü olan 49 yaşındaki erkek hasta, immünosupresif tedavi olarak mikofenolat kullanmaktadır. Son 20 gündür progresif olarak BUN ve kreatin değerlerinde yükselme görülen hastaya yapılan böbrek biyopsisinde distal tübüllerde sitopatik değişiklikler ve büyük bazofilik intranükleer inklüzyon içeren genişlemiş nükleuslu hücreler saptanmıştır. Bahsi geçen hücrenin tipi ve en olası etken eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Tuspecial 190 kere yanıtlandı 12 zor | 2 kolay
28 yaşında kadın hasta, 16 haftalık gebeyken spontan düşük yapıyor ve takibinde 3 gün sonra kötüleşerek hastaneye getiriliyor. Muayenede vücut sıcaklığı 38,3'C, nabzı 140/dk ve kan basıncı 80/55 mm/Hg iken, palpasyonla karında yaygın hassasiyet ve vücutta belirgin ödem olduğu görülüyor. Alınan kan kültüründe gram pozitif çomaklar olduğu gözlenen hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? Tuspecial 210 kere yanıtlandı 21 zor | 3 kolay
35 yaşında HIV pozitif erkek hasta, yeni başlayan sol hemiparezi ile acile başvuruyor. Nörolojik muayenesinde yakın hafıza kaybı, hiperrefleksi, hipertoni, belirgin afazinin yanı sıra görme kaybı ve yürüyüş bozukluğu olduğu saptanıyor. CD4 sayısı 60/dl ve HIV RNA düzeyi 95.000 kopya/ml olan hastanın antiretroviral tedavisine ek olarak TMP-SXT profilaksisi aldığı öğreniliyor. Beyin BT’de beyaz cevherde multiple, hipodens ve kitle etkisi göstermeyen lezyonlar olduğu gözleniyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Tuspecial 222 kere yanıtlandı 13 zor | 1 kolay
Erişkinlerde komplike üriner sistem enfeksiyonlarında kullanım onayı alan, bir siderofor özelliği taşıyan, ferrik demir iyonlarıyla şelasyon yapan ve bakterinin periplazmik aralığında yüksek düzeyde birikim için bakteriyel demir taşıma sistemini kullanan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? Tuspecial 268 kere yanıtlandı 18 zor | 2 kolay