Genel Cerrahi Çalışma Soruları
Son textbooklara göre revize edilmiş elit sorulardan oluşan Tusworld Genel Cerrahi soru bankası.
Tusworld (@tusworld)
298 soru

★★★★★ (16)

Yara iyileşmesinde, erken dönemde en çok üretilen kollajen aşağıdakilerden hangisidir? Tusworld 33 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Kortikosteroid kullanan bir hastada yara iyileşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tusworld 35 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Yara iyileşmesinde en kritik rolü üstlenen hücre aşağıdakilerden hangisidir? Tusworld 35 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi hipertrofik skar ve keloidin patofizyolojisinde rol oynaması beklenir? Tusworld 36 kere yanıtlandı 4 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisinin dehissansa neden olması beklenmez? Tusworld 37 kere yanıtlandı 3 zor | 2 kolay
Verilenlerden hangisinin kollajen sentezini artırması beklenmez? Tusworld 36 kere yanıtlandı 4 zor | 2 kolay
A vitamini ve yara iyileşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tusworld 34 kere yanıtlandı 5 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisinin yara iyileşmesi üzerine olumsuz etkisi olması beklenmez? Tusworld 34 kere yanıtlandı 0 zor | 1 kolay
Yara iyileşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tusworld 35 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tusworld 38 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Aşağıdakilerden hangisi meme makrokistlerinde doku biyopsisi endikasyonları değildir? Tusworld 44 kere yanıtlandı 8 zor | 0 kolay
Fibroadenom ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? Tusworld 49 kere yanıtlandı 7 zor | 0 kolay
Aşağıdaki benign meme hastalıklarından hangisinde proliferasyon vardır? Tusworld 46 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Kendiliğinden ortaya çıkan meme başı akıntısı ile gelen 38 yaşında kadın hastada aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Tusworld 46 kere yanıtlandı 4 zor | 0 kolay
BI-RADS evrelemesi hangi tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi ile yapılmaktadır? Tusworld 53 kere yanıtlandı 5 zor | 0 kolay
Memenin en sık görülen konjenital anomalisi aşağıdakilerden hangisidir? Tusworld 45 kere yanıtlandı 5 zor | 1 kolay
Aşağıdaki koşullardan hangisinin bulunması en az evre III meme kanserini tanısı konulmasına neden olmaz? Tusworld 43 kere yanıtlandı 8 zor | 0 kolay
Aşağıdaki meme kanseri tiplerinden hangisinde prognozun en kötü olması beklenir? Tusworld 43 kere yanıtlandı 5 zor | 0 kolay
Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri gelişiminde rol oynayan bir onkogendir? Tusworld 48 kere yanıtlandı 6 zor | 0 kolay
Duktal Karsinoma in-situ (DCIS) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tusworld 41 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Erkek meme kanseri ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tusworld 42 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Aşağıdaki meme kanserlerinden hangisinde aksiller lenf nodu tutulum olasılığı en azdır? Tusworld 44 kere yanıtlandı 6 zor | 1 kolay
Aşağıda verilen meme lezyonlarından hangisinin fizik muayene fark edilmesi beklenilmez? Tusworld 44 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Doğal gelişimleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki malign tümörlerden hangisinde ikilenme zamanı en uzundur? Tusworld 45 kere yanıtlandı 6 zor | 3 kolay
Modifiye radikal mastektomi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tusworld 48 kere yanıtlandı 4 zor | 1 kolay
38 yaşında kadın hasta kliniğe sağ memede, areola çevresinde kızarıklık, altında ele gelen kitle ve ağrı hissiyle başvuruyor. Emzirmeyen hastanın 20 paket-yıl sigara içme öyküsü olduğuna ve daha önce de benzer yakınmalardan şikayet ettiğini belirttiğine göre en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Tusworld 47 kere yanıtlandı 4 zor | 0 kolay
Meme kanserinde primer tümörün değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi T4b kriterlerine uygundur? A) B) C) D) E) Cevap: E Tusworld 48 kere yanıtlandı 4 zor | 1 kolay
Aşağıdaki meme kanserlerinden hangisinin metastaz riski diğerlerinden fazladır? Tusworld 51 kere yanıtlandı 3 zor | 1 kolay
Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş basit mastektomiyi daha iyi açıklar? Tusworld 51 kere yanıtlandı 5 zor | 2 kolay
Aşağıdakilerden hangisi memenin proliferatif bir lezyonu değildir? Tusworld 52 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Aşağıdakilerden hangisi erkeklerde meme kanseri riskini artırmaz? Tusworld 53 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Memedeki kitleden alınan biyopsi sonucu normal popülasyona göre 10 kat daha fazla meme kanseri gelişme riski olduğu söylenen hastada biyopside aşağıdakilerden hangisi tespit edilmiş olabilir? Tusworld 51 kere yanıtlandı 3 zor | 1 kolay
Henüz emzirmekte olan 26 yaşındaki kadın hasta memede ağrı ve kızarıklıkla başvuruyor. Fizik muayenede eritem ve hassasiyet tespit edilirken fluktuasyona rastlanmıyor. Bu hastaya aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi uygun değildir? Tusworld 52 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Mamografide saptanan mikrokalsifikasyon kümesine ve şüpheli kitlelere yönelik yapılan kor biyopsinin sonucu olarak sklerozan adenozis ve LCIS raporlanan hastada aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Tusworld 49 kere yanıtlandı 3 zor | 2 kolay
Aşağıdakilerden hangisinde sentinel lenf nodu biyopsisi yapmak en uygundur? Tusworld 55 kere yanıtlandı 6 zor | 0 kolay
Sağ memeden spontan nitelikte kanlı meme başı akıntısı tarifleyen 42 yaşındaki kadın hastanın fizik muayenesinde sağ meme üst dış kadrandan manuel manipülasyonla kanlı meme başı akıntısı gözleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Tusworld 54 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Lobüler karsinoma in situ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Tusworld 53 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
53 yaşında kadın hastanın fizik muayenesinde memede kitle saptanması üzerine yapılan incelemede sağ memede 37mm’lik düzensiz kenarlı kitle ve ipsilateral aksillada hareketli lenf nodları saptanıyor. Bu hastanın olası meme kanseri tanısında uzak metastaz tespit edilmezse evresi ne olur? Tusworld 54 kere yanıtlandı 6 zor | 1 kolay
Aşağıdakilerden hangisi seviye II aksiller lenf nodlarını en iyi tarifler? Tusworld 55 kere yanıtlandı 5 zor | 1 kolay
Verilen genlerden hangisinin mutasyonu meme kanseriyle ilgili değildir? Tusworld 55 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Aşağıdaki hastaların hangisinde tamoksifen kullanımı uygun değildir? Tusworld 56 kere yanıtlandı 4 zor | 1 kolay
Spontan ve tek memeden akıntıyla başvuran hastanın fizik muayenesinde sağ üst kadrana spesifik olarak kompresyonla meme başından kanlı akıntı geldiği tespit ediliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Tusworld 59 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
Memenin duktal karsinoma in situsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Tusworld 63 kere yanıtlandı 3 zor | 1 kolay
Ailesinde meme kanseri öyküsü olmayan ve klinik olarak kitle tespit edilemeyen 47 yaşındaki kadın hastanın mamografisinde sol memede BIRADS 3 olarak rapor edilen bir dansite raporlanıyor. USG’de patoloji saptanmıyor. Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Tusworld 61 kere yanıtlandı 4 zor | 0 kolay
İnflamatuvar meme kanseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Tusworld 59 kere yanıtlandı 7 zor | 0 kolay
Hamileliği sırasında sağ memede kitleyle gelen hastanın patolojisinde invaziv duktal karsinom tespit ediliyor. Bu hastada hamilelik sırasında ya da sonrasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması beklenmez? Tusworld 64 kere yanıtlandı 10 zor | 2 kolay
Herediter meme kanserinde en sık tanımlanan gen aşağıdakilerden hangisidir? Tusworld 61 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Poland sendromu aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde tanımlanmıştır? Tusworld 61 kere yanıtlandı 3 zor | 1 kolay
Aşağıdaki damarlardan hangisi memenin kanlanmasına katkı sağlamaz? Tusworld 62 kere yanıtlandı 8 zor | 0 kolay
Kırk iki yaşındaki kadın hasta sol meme başında ağrı ve kızarıklıkla başvuruyor. Fizik muayenesinde ısı ve hassasiyet saptanan hastanın sigara kullandığı ve daha önce de benzer tablolar yaşadığı öğreniliyor. Hastanın USG incelemesinde duktal ektazi saptandığına göre bu hasta için en olası tanı ve ilk yapılması gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Tusworld 62 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay