FA Mikrobiyoloji Deneme Sınavı 7
Hepinizi iyi çalışmalar. Gün eksilmesin pencerenizden.
Feyyaz Akay (@feyyazakay)
22 soru

★★★★☆ (18)

Hücre içi bakterilere karşı gelişen adaptif immün yanıtta aşağıdaki hücrelerden hangileri başlıca rol oynar? Feyyaz Akay 105 kere yanıtlandı 2 zor | 2 kolay
Sitozolde meydana gelen, pro-IL1beta' dan IL-1beta oluşumuna neden olan multiprotein yapıdaki sitoplazmik kompleksler hangisleridir? Feyyaz Akay 101 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Baltimore sınıflaması virüslerin hangi kom- ponentine göre olmaktadır? Feyyaz Akay 95 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Tübüler ve sferik partiküller hangisini içerir? Feyyaz Akay 113 kere yanıtlandı 3 zor | 2 kolay
Köyde yaşayan 64 yaşında erkek hasta, ateş, sağ üst kadran ağrısı ile geliyor. FM’ sinde KC’ de hassasiyet saptanan hastanın yapılan periferik yaymasında Eozinofil oranı %26 Ebulunuyor. Dışkının formol-etil asetat çöktürme yönteminden sonra yapılan mikroskopisinde oval, kapaklı parazit yumurtaları görülüyor. Tedavide en uygun ajan hangisidir? Feyyaz Akay 104 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Şark Çıbanı hastalığından alınan örneğin NNN besiyerinde üretilmesiyle görülen formu hangisidir? Feyyaz Akay 105 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdaki parazitlerden hangisinin tanısı balgamda yumurtalarının gösterilmesi ile konulmaktadır? Feyyaz Akay 110 kere yanıtlandı 4 zor | 0 kolay
Kan yayması preparatlarında, trofozoitlerde çift halka formu ile makrogametositlerdeki hilal şeklinde yapı aşağıdaki Plasmodium türlerinden hangisi için karakteristiktir? Feyyaz Akay 107 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Yoğun bakımda yatan ve splenektomize bir hastadan yapılan ince kan yaymasında eritrositler içinde ikişerli, bazen dörderli gruplar şeklinde halka yapılar (artı işareti) izleniyor. Kene sokması öyküsü olan bu hastada olası etken aşağıdakilerden hangisidir? Feyyaz Akay 108 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi, Rhizopus suşlarına karşı yeterli düzeyde aktivite gösterir? Feyyaz Akay 101 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Aşağıdaki Candida türlerinden hangisi germ tüp ve klamidospor oluşturur? Feyyaz Akay 107 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Raket şeklinde makrokonidisi olan, mikrokonidisi olmayan dermatofit aşağıdakilerden hangisidir? Feyyaz Akay 107 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Kırmızı pigment oluşturan, mikroskopide gözyaşı şeklinde mikrokonidileri tipik olan mantar aşağıdakilerden hangisidir? Feyyaz Akay 118 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından önerilen SAFE programı hangi mikroorganizma ile ilişkilidir? Feyyaz Akay 116 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
Aşağıdaki Escherichia coli türlerinden hangisinin patogenezinde plazmide bağımlı invazyon ve kolon epitel hücrelerinde harabiyet gözlenmektedir? Feyyaz Akay 119 kere yanıtlandı 2 zor | 1 kolay
5 yaşında kız çocuk olaydan sonra bir daha görülmeyen bir sokak kedisi tarafından kanatırcasına tırmalanıyor. İlk kez böyle bir olaya maruz kalan çocuğa yaklaşım nasıl olmalıdır? Feyyaz Akay 119 kere yanıtlandı 2 zor | 0 kolay
Ateş, tonsillofarenjit, lenfadenomegali ve kızıla benzer döküntüye sebep olan, sıklıkla Streptokokkal tonsillit ile karışan, Gram pozitif, katalaz (-) gram pozitif basil aşağıdakilerden hangisidir? Feyyaz Akay 122 kere yanıtlandı 1 zor | 0 kolay
Tümör dokusunda PD-L1 ifadesi yüksek olan metastatik akciğer adenokanserli hastaların tedavisinde kullanılan ve immün kontrol noktası inhibitörü olarak etki gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Feyyaz Akay 120 kere yanıtlandı 1 zor | 1 kolay
Otuz yedi yaşındaki kadın hasta; baş ağrısı, hatırlamada güçlük, zaman zaman hafıza kaybı ve kişilik değişikliği tablosuyla getiriliyor. Öyküsünden karın ağrısı, kronik diyare ve istemsiz kilo kaybı olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde oftalmopleji, nistagmus ve bazen sıklaşan miyoklonik ataklar geçirdiği gözleniyor. Kraniyal görüntülemede parameningeal bölgede kontrast tutulumunda artış saptanan hastanın beyin omurilik sıvısında protein artışı ve 420 boyalı hücre görülüyor. Hastanın BOS sitosantrifüjünde periodik asit-Schiff (PAS) pozitif boyanan makrofajlar tespit ediliyor. Duodenal biyopside de lamina propriada PAS pozitif makrofajlar saptanıyor. Hastada bu klinik tabloya neden olan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? Feyyaz Akay 133 kere yanıtlandı 0 zor | 0 kolay
Ülkemizde ilk defa 2008-2009 yıllarında görülmeye başlayan, enfekte kemirgenlerin çıkartılarındaki viral partiküllerin inhalasyonla alınmasıyla bulaşıp akut böbrek yetmezliği ve kanamalı ateşle seyreden hastalığın etkeni olan virus aşağıdakilerden hangisidir? Feyyaz Akay 156 kere yanıtlandı 3 zor | 0 kolay
19 yaşında erkek hasta geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma yatırılıyor. Sonrasında meydana gelen idrar yolu enfeksiyonu nedeni ile alınan idrar örneğinde laktozu geç fermente eden, oda sıcaklığında kırmızı pigment üreten koloniler görülüyor. Bahsi geçen koloniler aşağıdaki bakterilerden hangisine ait olabilir? Feyyaz Akay 164 kere yanıtlandı 0 zor | 2 kolay
62 yaşında kadın, titreme, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile geliyor. Çekilen PA AC grafisinde sağ AC üst lobunda konsolidasyon alanları görülüyor. Quellung testi için alınan örnekte test pozitif çıkıyor. Hastanın alınan öyküsünde gençken boğaz ağrısı nedeni ile Penisilin kullandığında yüzünün gözünün şiştiği, doktorunun bir daha kullanmamasını tembihlediği öğreniliyor. Bahsi geçen hastada öncelikle hangisini hedefleyen bir antibiyotik kullanmak gerekir? Feyyaz Akay 198 kere yanıtlandı 6 zor | 7 kolay